มติ กทจ เชียงราย 2565

เชียงราย108 ทีมงาน asked 7 เดือน ago
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย ศาลากลางจังหวัดเชียงราย เลขที่ 362 ถนนแม่ฟ้าหลวง ตำบลริมกก อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
27 ก.ค. 2565 เชียงราย เมือง สถ.จ.เชียงราย มติ ก.ท.จ.ครั้งที่ 7/2565
30 มิ.ย. 2565 เชียงราย เมือง สถ.จ.เชียงราย แจ้ง มติ ก.ท.จ.ชร. ครั้งที่ 6/2565
28 เม.ย. 2565 เชียงราย เมือง สถ.จ.เชียงราย แจ้งมติ ก.ท.จ. เชียงราย ครั้งที่ 4/2565 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2565
28 เม.ย. 2565 เชียงราย เมือง สถ.จ.เชียงราย แจ้งมติ ก.ท.จ. เชียงราย ครั้งที่ 4/2565 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2565 (นายกเทศมนตรีนครเชียงราย)
25 มี.ค. 2565 เชียงราย เมือง สถ.จ.เชียงราย แจ้งมติที่ประชุม ก.ท.จ.เชียงราย ในการประชุมครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2565
28 ก.พ. 2565 เชียงราย เมือง สถ.จ.เชียงราย แจ้งมติ ก.ท.จ.เชียงราย ในการประชุมครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565
27 ม.ค. 2565 เชียงราย เมือง สถ.จ.เชียงราย แจ้งมติ ก.ท.จ.เชียงราย ในการประชุมครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2565
29 ธ.ค. 2564 เชียงราย เมือง สถ.จ.เชียงราย แจ้งมติ ก.ท.จ.เชียงราย ในการประชุมครั้งที่ 12/2564 เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2564
26 พ.ย. 2564 เชียงราย เมือง สถ.จ.เชียงราย แจ้งมติ ก.ท.จ.เชียงราย ในการประชุมครั้งที่ 11/2564 เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2564
27 ต.ค. 2564 เชียงราย เมือง สถ.จ.เชียงราย แจ้งมติ ก.ท.จ.เชียงราย ในการประชุมครั้งที่ 10/2564 เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2564
ให้คะแนนเนื้อหานี้
[Total: 0 Average: 0]