เทศบาลนครเชียงรายเชิญพุทธศาสนิกชนทุกท่านร่วมหล่อเทียนพรรษา 2565

0
119

เทศบาลนครเชียงรายเชิญพุทธศาสนิกชนทุกท่านร่วมหล่อเทียนพรรษา 31 ต้นเทียน บริเวณสวนตุงและโคมนครเชียงราย

เทศบาลนครเชียงราย โดยนายวันชัย จงสุทธนามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย พร้อมด้วยสำนักการศึกษา เทศบาลนครเชียงราย ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนทุกท่านร่วมพิธีหล่อเทียนพรรษา จำนวนสาม 31 ต้นเทียนเนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา วันสำคัญทางพุทธศาสนา เพื่อกองการศึกษา เทศบาลนครเชียงรายร่วมกับ 65 ชุมชน นำต้นเทียนไปถวายวัดในเขตเทศบาลนครเชียงราย

โดยในวันจันทร์ที่27มิถุนายน2565 เวลา1.39 น. ประกอบพิธีหล่อต้นเทียนพรรษา

เทศบาลนครเชียงราย จึงขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนทุกท่านร่วมหล่อต้นเทียนพรรษาในเวลา 17.39 น.พระสงฆ์ จำนวน 9 รูป เริ่มประกอบพิธีทางสงฆ์ พุทธศาสนิกชน ประชาชน ร่วมหล่อเทียนพรรษา ให้ชีวิตประดุจแสงสว่างของดวงเทียน โดยพุทธศาสนิกชนทุกท่านสามารถนำขี้ผึ้งไปร่วมสมทบในการหล่อเทียนได้ในเวลา 16.30 น. ณ บริเวณสวนตุงและนครเชียงราย

ให้คะแนนเนื้อหานี้
[Total: 1 Average: 5]