อพท.ชวนเที่ยว บ้านฮอมผญ๋า วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเพื่อสังคม

0
80

อพท.ชวนเที่ยว “บ้านฮอมผญ๋า” วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเพื่อสังคม อ.เชียงแสน สัมผัสทริปทัวร์ยึดโยงทางประวัติศาสตร์เชื่อมร้อยให้ตามรอยเรื่องเล่า เที่ยวสายมูเตลู ดูวิถีอัตลักษณ์เวียงเก่า

นางสาวมยุรี ศรีสุริยพงศ์ เจ้าหน้าที่พัฒนาพื้นที่พิเศษ อพท. 6 ได้จัดกิจกรรมทดลองท่องเที่ยวโดยชุมชน (product testing) นำผู้ประกอบการและหน่วยงานด้านการท่องเที่ยวร่วมทดลองเส้นทางและกิจกรรมนำเที่ยวกลุ่มวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเพื่อสังคมเชียงแสน จ.เชียงราย เมื่อเร็วๆ นี้ เพื่อให้ผู้ประกอบการธุรกิจการท่องเที่ยว เชื่อมโยงแลกเปลี่ยนระหว่างกัน

ซึ่งพบศักยภาพของนักสื่อความหมายชุมชน ที่นำความน่าสนใจของเมืองเชียงแสน ทั้งต้นทุนและศักยภาพของพื้นที่โบราณสถาน มีเรื่องราวอ้างอิงและยึดโยงทางประวัติศาสตร์มาเชื่อมร้อยบอกเล่าเป็นเรื่องราว ทำให้ได้เห็นร่องรอยผ่านซากปรักหักพัง ยิ่งสร้างความขลังน่าเคารพสักการะ รวมไปถึงกิจกรรมต่างๆ ที่จะสร้างความสนุกสนานให้แก่นักท่องเที่ยวได้

นอกจากนี้ ชุมชนยังออกแบบกิจกรรมและเส้นทางการท่องเที่ยวมีความเหมาะสมและหลากหลาย ทำให้นักท่องเที่ยวมีทางเลือกและอยากกลับมาทำกิจกรรมเพิ่ม ที่สำคัญคือการบริหารจัดการของกลุ่มฯ ที่มีการพัฒนาเพื่อนสมาชิก เกิดการแบ่งปันและกระจายรายได้สู่ชุมชน ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญให้เกิดความยั่งยืน

โดยกิจกรรมของวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเพื่อสังคมเชียงแสน..เริ่มต้นด้วยบรรยากาศสบายๆ ใต้ร่มไม้ลานหน้าบ้าน “ฮอมผญ๋า” ซึ่งมีความหมายว่า..บ้านที่รวมภูมิปัญญา เลขที่ 117 หมู่ที่ 3 ต.เวียง อ.เชียงแสน จ.เชียงราย

วัฒน์-นายยศภัทร ยกยิ่ง และหวาน นางมัชฌิมา ยกยิ่ง ซึ่งเป็นทั้งเจ้าของบ้าน เป็นครูภูมิปัญญา และเป็นนักสื่อความหมายชุมชน ได้ช่วยกันเล่าเรื่องเมืองเชียงแสน อย่างได้อรรถรส ทำให้กลุ่มผู้ประกอบการ-ตัวแทนหน่วยงานด้านการท่องเที่ยว ฟังอย่างเพลิดเพลินสนใจ

โดยเฉพาะศาสตร์วิชาโบราณ “ทักษาโหราปูจาพระธาตุ” ที่ถูกพัฒนาเป็นกิจกรรมเล่าตำนานดูทักษาเมืองเชียงแสน และการดูทักษาดวงชะตา การทำนายทายทักด้วยศาสตร์วิชาชั้นครูโบราณ

ให้คะแนนเนื้อหานี้
[Total: 1 Average: 5]