กกต. สั่งให้มีการลงคะแนนใหม่ พบบัตรเขย่งพรึบ 76 หน่วย

0
845

สำนักงาน กกต. เปิดเผยว่า กรณีเลือกตั้งเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี เมื่อวันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม ที่ผ่านมา กกต. ได้สั่งให้มีการลงคะแนนใหม่ ออกเสียงลงคะแนนใหม่ และนับคะแนนเลือกตั้งใหม่ ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี ใน 2 กรณีดังนี้

1. กรณี มีบัตรเสียซึ่งเป็นบัตรปลอม ตามมาตรา 104 ของพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น จำนวน 1 จังหวัด 1หน่วยเลือกตั้ง ได้แก่ จังหวัดกระบี่

2. กรณีจำนวนผู้มาใช้สิทธิเลือกต้ังไม่ตรงกับ จำนวนบัตรเลือกต้ังที่ใช้ออกเสียงลงคะแนน ตามมาตรา 105 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น จำนวน37 จังหวัด 76 หน่วยเลือกตั้ง ได้แก่ จังหวัดเชียงราย จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดพิจิตร จังหวัดลำปาง จังหวัดสุโขทัย จังหวัดอุตรดิตถ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ จังหวัดขอนแก่น จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดบึงกาฬ จังหวัดเลย จังหวัดสกลนคร จังหวัดหนองคาย จังหวัดอุดรธานี จังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดสุรินทร์ จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดชลบุรี จังหวัดลพบุรี จังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดระยอง จังหวัดสระบุรี จังหวัดชัยนาท จังหวัดราชบุรี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดอุทัยธานี จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดนนทบุรี จังหวัดตรัง จังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดระนอง จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดนราธิวาส จังหวัดกระบี่ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และจังหวัดปทุมธานี

นอกจากนี้ ได้สั่งให้มีการนับคะแนนเลือกตั้งใหม่ ด้วยเหตุมีการร้องเรียนการเลือกตั้งไม่เป็นไปโดยสุจริตเที่ยงธรรม ตามมาตรา 106 แห่งพระราชบัญญัติ การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น จำนวน 5 จังหวัด 5 หน่วยเลือกตั้ง ได้แก่ จังหวัดเชียงราย จังหวัดตราด จังหวัดสระบุรี จังหวัดนครศรีธรรมราช และจังหวัดพัทลุง

ที่มา สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง/Ch3ThailandNews 

ให้คะแนนเนื้อหานี้
[Total: 0 Average: 0]

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่