สธ.เชียงราย ร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 29/2564

0
337
สธ.เชียงราย ร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 29/2564
 
 
วันนี้ (26 ส.ค. 64) เวลา 13.30 น. ที่ห้องประชุมจอมกิตติ ศาลากลางจังหวัดเชียงราย นายแพทย์วัชรพงษ์ คำหล้า นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงราย คณะผู้บริหาร คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด และผู้ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 29/2564 โดยมีนายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานประชุม เพื่อติดตามและกำหนดมาตรการบริหารสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) พร้อมประชุมผ่านระบบออนไลน์ร่วมกับศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอ (ศปก.อ.) ทุกแห่ง
 
สถานการณ์โรคโควิด-19 จังหวัดเชียงราย วันนี้พบผู้ติดเชื้อยืนยันภายในจังหวัด (ตรวจ RT-PCR) จำนวน 50 ราย พบในพื้นที่ อ.เทิง 1 ราย อ.แม่สาย 13 ราย อ.แม่ฟ้าหลวง 2 อ.แม่จัน 4 ราย -อ.เมือง 3 อ.เวียงชัย 3 ราย อ.เชียงของ 22 ราย อ.พาน 2 ราย รับมารักษาจากต่างจังหวัด จำนวน 3 ราย ภูมิลำเนา อ.เมือง 1 ราย อ.แม่จัน 1 ราย อ.เชียงของ 1 ราย ผู้ติดเชื้อเข้าข่าย (ตรวจ ATK) จำนวน 36 ราย แยกเป็นในจังหวัด 26 ราย ต่างจังหวัด 10 ราย ติดตามสถานการณ์โควิด-19 สรุปผลการดำเนินงานเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคโควิด-19 ภายในจังหวัด การเตรียมความพร้อมในมาตรการป้องกันการระบาดโรคโควิด-19 การดำเนินงาน (CI) และ (HI) ติดตามสถานการณ์โรคไข้เลือดออกในพื้นที่จังหวัดเชียงราย หารือและพิจารณาในประเด็นสำคัญๆ อาทิ การประเมินโครงการอำเภอสีฟ้าปลอดโควิด-19 จังหวัดเชียงราย โดยมีอำเภอที่ผ่านการประเมินเป็นอำเภอสีฟ้า จำนวน 3 อำเภอ คือ อ.เวียงเชียงรุ้ง อ.ดอยหลวง และ อ.ป่าแดด กำหนดมาตรการปฏิบัติในกรณีผู้ป่วยโควิด-19 จากประเทศเพื่อนบ้านลักลอบเข้ามารักษาตัวภายในพื้นที่จังหวัดเชียงราย การขออนุญาตจัดกิจกรรมของส่วนราชการ การดำเนินงานวัคซีนพระราชทานให้แก่จังหวัด พอ.สว. ตามแนวทางการใช้วัคซีน ซิโนฟาร์ม ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ปี 2564 จังหวัดเชียงราย กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ 1. กลุ่มประชากรต่างด้าว 2. กลุ่มพระ/นักบวช/ผู้นำศาสนา 3. กลุ่มผู้พิการ 4. กลุ่มผู้ต้องขัง การพิจารณาสนับสนุนจัดหาวัสดุทางการแพทย์ และอุปกรณ์ในการป้องกันโรคโดยใช้งบป้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินเฉพาะสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) เพื่อใช้ในการป้องกันและควบคุมโรคในพื้นที่จังหวัดเชียงราย
ให้คะแนนเนื้อหานี้
[Total: 0 Average: 0]

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่