เชียงรายจัดซ้อมแผนเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ covid-19 ระลอก 2 ในพื้นที่ชายแดน

0
318

26 ตุลาคม 2563 นายกฤชเพชร เพชระบูรณิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานเปิดโครงการป้องกันโรคติดต่อจังหวัดเชียงรายครั้งที่ 1 กิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์กรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ในพื้นที่ชายแดนจังหวัดเชียงราย ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอแม่สาย อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย โดยมีคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย คณะทํางานศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคจังหวัดเชียงราย (ศปก.จ.เชียงราย) และศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอําเภอแม่สาย (ศปก.อ.แม่สาย) เข้าร่วมกว่า 200 คน เพื่อเป็นการซักซ้อมและทําความเข้าใจร่วมกันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัดเชียงรายในการปฏิบัติงานในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปอย่างมีเอกภาพร่วมกัน

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมามีผู้ติดเชื้อและ เกิดการระบาดระลอกที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 16 สิงหาคม 2563 ซึ่งผู้ติดเชื้อส่วนใหญ่อยู่ในรัฐยะไข่ เมืองชิตตเว ที่กําลังเป็นพื้นที่วิกฤติที่สุด มีจํานวนผู้ป่วยสะสมในพื้นที่เพิ่มอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจังหวัดเชียงรายมีชายแดนติดกับสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา จึงต้องกําชับและเน้นย้ำหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ดําเนินการตามมาตรการและคําสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด

โดยเป็นฝึกซ้อมในรูปแบบ Functional Exercise ด้านการรับการสั่งการ การอํานวยการ การฝึกตามสถานการณ์พิเศษ และขั้นตอนการอํานวยความสะดวกของแต่ละหน่วยงานและการตอบสนองต่อสถานการณ์ตามแผนของหน่วยงานและจังหวัด การจัดสรรทรัพยากรในการควบคุมการแพร่ระบาดของโรค การแบ่งมอบหน้าที่ตามความรับผิดชอบ และการร้องขอการสนับสนุนทรัพยากรเพิ่มเติม และช่วงท้ายจะมีการสรุปผลการประชุมและทบทวนหลักการปฏิบัติ (After Action Review : AAR) เพื่อรองรับสถานการณ์โควิด-19 ในระลอกที่ 2

โอกาสนี้ในช่วงบ่ายนายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยนางดวงจิตต์ ปรัชญ์สกุล นายกเหล่ากาชาติจังหวัดเชียงราย และหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมรับฟังและสังเกตการณ์ด้วย โดยนายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย กล่าวว่ากิจกรรมวันนี้เป็นการฝึกซ้อมแผน โดยสมมติว่าหากมีผู้ติดเชื้อในจังหวัดหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะมีบทบาทหน้าที่อย่างไร และหากมีสถานการณ์ฉุกเฉินแทรกซ้อนจะรับมืออย่างไร อีกทั้งยังเป็นการแลกเปลี่ยนความเข้าใจระหว่างหน่วยงานด้วย ทั้งนี้สถานการณ์ในจังหวัดเชียงรายยังไม่มีการแพร่ระบาด แต่ตามแนวชายแดนยังคงคุมเข้มโดยกองกำลังผาเมือง และฝ่ายปกครองดูแลภายในหมู่บ้านอย่างเข้มงวด นอกจากนี้จังหวัดเชียงรายยังประสานความร่วมมือกับสหภาพเมียนมาร์ที่อำเภอท่าเหล็กเป็นอย่างดีในการขนส่งสินค้า อย่างไรก็ตาม ศปก.ตำบลนั้นยังต้องให้ความสำคัญเพราะเป็นด่านหน้าที่จะป้องกันไม่ให้เชื้อเข้ามาสู่ประเทศไทย

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย

ให้คะแนนเนื้อหานี้
[Total: 0 Average: 0]

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่