อบต.เวียง อ.เทิง เตรียมยกฐานะเป็น ทต.เมืองเทิง

1
321

สภา อบต.เวียง อ.เทิง ยกมือเห็นชอบ เตรียมยกฐานะเป็น “เทศบาลตำบลเมืองเทิง”

เมื่อวันที่ 22 ต.ค. 63 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงเทิง จัดประชุมสมัยวิสามัญ ครั้งที่ 3 เพื่อพิจารณาเห็นชอบการยกฐานะ อบต.เวียง ขึ้นเป็น ทต.เมืองเทิง หลังผ่านมติเป็นเอกฉันท์จากการทำประชาคมของชาวบ้านในพื้นที่ให้มีการยกฐานะเป็นเทศบาล โดยมีนายอุดร บัวติ๊บ ประธานสภา อบต.เวียง เป็นประธานในที่ประชุม นายสวาท สมใจ นายก อบต.เวียง พร้อมคณะผู้บริหารและสมาชิก อบต.เวียง ร่วมประชุม และยังเปิดโอกาสให้ตัวแทนจากชมรมผู้ใหญ่บ้านตำบลเวียงและบุคคลทั่วไปเข้าร่วมรับฟังการประชุมด้วย

การประชุมครั้งนี้มีสมาชิกสภา อบต. เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 32 คน จากทั้งหมด 34 คน ลา 2 คน โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ยกฐานะจาก “องค์การบริหารส่วนตำบล” เป็น “เทศบาลตำบล” จำนวน 27 คน และงดออกเสียงจำนวน 5 คน ซึ่งขั้นตอนต่อไปจะเป็นการสำรวจและรับรองแนวเขตกับพื้นที่ข้างเคียง ซึ่งคาดว่าขั้นตอนการยกฐานะจะเสร็จสิ้นก่อนมีการเลือกตั้งท้องถิ่นในต้นปี 2564 ที่จะถึงนี้

อบต.เวียง อ.เทิง จัดตั้งตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 16 ธ.ค. 2539 มีพื้นที่ 81.6230 ตร.กม. มีจำนวนหมู่บ้านในพื้นที่รับผิดชอบ 20 หมู่บ้าน ประชากร 10,658 คน นายสวาท สมใจ นายก อบต.เวียง กล่าวว่า หลังจากมีการยกฐานะเป็นเทศบาลเมืองเทิงจะได้รับงบประมาณที่จะนำมาพัฒนาพื้นที่มากขึ้น และเทศบาลจะสามารถตัดสินใจดำเนินงานในเรื่องเร่งด่วนได้รวดเร็วกว่าการเป็น อบต.

แหล่งข่าว https://www.77kaoded.com/news/big/2024195

ให้คะแนนเนื้อหานี้
[Total: 0 Average: 0]

1 ความคิดเห็น

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่