ลุงตู่เปิดสัมมนาผู้บริหารโรงเรียน”ไทยรัฐวิทยากับวิถีชีวิตใหม่” ณ จังหวัดเชียงราย

0
429

24 กันยายน 2563 ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้เป็นประธานเปิดปาฐกถาพิเศษในการสัมมนาผู้บริหารโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 111 แห่งทั่วราชอาณาจักร ประจําปี 2563 โดยมี พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดร. คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายดิสทัต โหตระกิตย์ เลขาธิการนายกรัฐมนตรี นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย นายภาษเดช หงส์ลดารมภ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย กรรมการมูลนิธิไทยรัฐ นายมานิจ สุขสมจิตร และนายสนิท แย้มเกษร รองเลขาธิการคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมในพิธีด้วย ณ โรงแรมเวียงอินทร์ อำเภอเมืองเชียงรายจังหวัดเชียงราย

โอกาสนี้ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี ได้มอบโล่รางวัลชนะเลิศ Best Practice การจัดการเรียนการสอนสื่อมวลชนศึกษาแก่โรงเรียนไทยรัฐวิทยาจำนวน 13 โรงเรียนด้วย พร้อมกันนี้รองศาสตราจารย์ ดร. วรากร สามโกเศศ ประธานคณะกรรมการการปฏิรูปประเทศ ด้านการศึกษา บรรยายเรื่อง “ไทยรัฐวิทยากับชีวิตวิถีใหม่” และการบรรยายพิเศษเรื่อง “การขับเคลื่อนโรงเรียนไทยรัฐวิทยาสู่อนาคต” โดยรองศาสตราจารย์ ดร.ชาลี เจริญลาภนพรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ การสัมมนาในครั้งนี้เป็นครั้งที่ 39 เป็นการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารโรงเรียนไทยรัฐวิทยา เพื่อยกระดับคุณภาพสถานศึกษา เพิ่มพูนความรู้ทางด้านวิชาการ การบริหารจัดการการมีส่วนร่วมของโรงเรียน ครู กรรมการสถานศึกษา เครือข่ายต่างๆ และมอบนโยบายเพื่อเป็นแนวทางในการบริหารและพัฒนาโรงเรียนให้มีความแข็งแกร่ง พัฒนาคุณลักษณะของผู้บริหารโรงเรียนไทยรัฐวิทยาในการทำหน้าที่ได้อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้โรงเรียนไทยรัฐวิทยามีการพัฒนาที่ก้าวไกล ในการนี้ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี ได้เยี่ยมชมบูธนิทรรศการของกลุ่มโรงเรียนไทยรัฐวิทยาภาคเหนือจำนวน 3 กลุ่ม 24 โรงเรียนที่มีผลงานดีเด่น ด้านการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรสื่อมวลชนศึกษา เป็นการนำเสนอผลงานตามแผนปฏิบัติการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา เช่น การจัดการเรียนรู้ ครู : นักเรียน เอกลักษณ์ความเป็นไทยรัฐวิทยา รวมทั้งการนำเสนอหลักสูตรและแผนการจัดกิจกรรมเรื่องสื่อมวลชนศึกษา การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อสร้างความเป็นพลเมืองที่ดีที่ใช้สอนในโรงเรียนไทยรัฐวิทยาทั้ง 111 แห่งทั่วประเทศ

ให้คะแนนเนื้อหานี้
[Total: 0 Average: 0]

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่