ทต.แม่สาย ทุ่ม 289 ล้าน นำสายไฟฟ้าลงดิน เสร็จภายใน 1 ปี

0
373

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เทศบาลตำบลแม่สาย และ บ.กิจการร่วมค้า AIT ลงนามในสัญญาจ้าง ปรับปรุงระบบการจำหน่ายไฟฟ้า เป็นเคเบิ้ลใต้ดิน ตั้งแต่บริเวณด่านพรมแดนไทย-เมียนมา ถึงสี่แยกศูนย์วิจัยและพัฒนาชาน้ำมันฯ อ.แม่สาย จ.เชียงราย ระยะ 2.8 ก.ม. มูลค่าเกือบ 289 ล้านบาท โดยการไฟฟ้า ออก 60% เทศบาลตำบลแม่สาย 40% คาดเริ่มดำเนินงาน ต.ค.63 แล้วเสร็จใน 1 ปี เป็นการปรับทัศนียภาพเมืองท่องเที่ยวให้สวยงาม ปลอดภัย ทันสมัย มากขึ้น

เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 22 ก.ย.63 นี้ ได้มีพิธีลงนามในสัญญาจ้าง เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์การดำเนินโครงการ ปรับปรุงระบบการจำหน่ายไฟฟ้า เป็นเคเบิ้ลใต้ดิน ตั้งแต่บริเวณด่านพรมแดนไทย-เมียนมา ถึงสี่แยกศูนย์วิจัยและพัฒนาชาน้ำมันและพืชน้ำมัน อ.แม่สาย จ.เชียงราย โดยมี ผู้แทนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กับ เทศมนตรีเทศบาลตำบลแม่สาย และ บริษัทกิจการร่วมค้า AIT โดยมี นายประสงค์ หล้าอ่อน นายอำเภอแม่สาย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมที่ห้องประชุมชั้น 3 อาคารดับเพลิง เทศบาลตำบลแม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย

โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าเป็นแบบเคเบิ้ลใต้ดิน (หน้าพรมแดนแม่สาย-สี่แยกห้วยน้ำริน) ระยะ 2.8 ก.ม. ถนนพหลโยธิน หมายเลข 1 เชื่อมโยง ทางหลวงเอเซียสาย 2 AH2 และยกระดับสู่การเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน ทั้งยังเป็นพื้นที่ทรงงานในมูลนิธิชัยพัฒนา ศูนย์วิจัยและพัฒนาชาน้ำมันฯ ที่ผ่านมาสภาพของระบบสายสื่อสารต่างๆที่ไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยหรืออาจจะก่อให้เกิดปัญหาด้านความปลอดภัยแก่ ประชาชนที่สัญจรไปมาในพื้นที่ดังกล่าว ทั้งยังทำให้ทัศนียภาพไม่สวยงาม และทางเดินมีความคับแคบทำให้นักท่องเที่ยวเดินไม่สะดวก อ.แม่สายมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาตินักลงทุน โดยเฉลี่ย 2,100,000 คน/ปี มีรายได้จากนักท่องเที่ยว เฉลี่ย 1,500 บาทคน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 ภาคเหนือ ได้เชิญเทศบาลตำบลแม่สายเข้าร่วมโครงการพิเศษสำหรับเมืองใหญ่โดยให้ท้องถิ่นสนับสนุนงบประมาณ ซึ่งเทศบาลได้เสนอโครงการก่อสร้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าเป็นไฟฟ้าใต้ดิน ใช้งบประมาณจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 60 % และงบประมาณสมทบจากเทศบาล อีก 40 %

ในวันที่ 23 ธันวาคม 2562 สภาเทศบาลตำบลแม่สาย ได้มีมติเห็นชอบ ให้ดำเนินการจ่ายขาดเงินสะสม 63,319,000 ล้านบาท และเห็นขอบให้กู้เงินจากกองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (กสท.) 50,000,000 บาท เป็นงบประมาณรายจ่ายตามโครงการ 113,319,000 บาท โดยต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวหาตามที่ระเบียบ กฎหมายกำหนด สรุปงบประมาณตลอดโครงการทั้งสิ้นจำนวน 288,097,500 บาท แบ่งเป็นงบประมาณด้านการไฟฟ้าโดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำนวน 180,095,310 บาท และงบประมาณด้านการโยธาโดยเทศบาลตำบลแม่สาย 108,002,189 บาท บาท โดยมีกิจการร่วมค้า AIT เป็นผู้ชนะการเสนอราคา และบริษัท ทีไอที จำกัด (มหาชน) ได้เป็นเจ้าภาพในการสร้างสายสื่อสารลงดิน โดยให้สายสื่อสารของผู้ประกอบการอื่น มาใช้ร่วมกันโดยคิดค่าธรรมเนียมตามอัตราที่ระเบียบๆ กำหนด

นายกิตติเมศร์ กรพัฒนสวัสดิ์ ผู้แทนจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กล่าวว่าการก่อสร้างจะทำตอนกลางคืนราว 22.00-04.00 น.และจะมีระบบกรวยปิดกั้นให้ประชาชนสังเกตเห็น เพื่อความปลอดภัย นายไศลยนต์ ศรีสมุทร นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลแม่สาย กล่าวว่าการเอาสายไฟฟ้าลงใต้ดินครั้งนี้ จะทำให้ อ.แม่สาย มีบรรยากาศทางการท่องเที่ยว การค้า และการลงทุนที่ดี ส่งเสริมภาพลักษณ์ ทางการท่องเที่ยวทาง สมกับเป็น “SMART CITY” ซึ่งจะให้มีผลกระทบตอนก่อสร้างน้อยที่สุด และไม่มีการตัดต้นไม้ริมถนนออกแน่นอน คาดว่าจะเริ่มดำเนินงานได้ตั้งแต่ เดือน ต.ค.63 เป็นต้นไป ระยะเวลาก่อสร้างราว 1 ปี และน่าจะไม่ทำให้ไฟฟ้าดับตอนก่อสร้าง เพราะจะวางสายไฟในดินก่อน เสร็จแล้วค่อยย้ายระบบที่ใช้ลงดินในที่สุดตอนเสร็จ

แหล่งข่าว 77ข่าวเด็ด

ให้คะแนนเนื้อหานี้
[Total: 0 Average: 0]

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่