สภากาชาดไทย เตรียมฉีดวัคซีนโมเดอร์นา นำร่อง 5 กลุ่มเป้าหมาย

2
493

สภากาชาดไทย เตรียมฉีดวัคซีนโมเดอร์นา นำร่อง 5 กลุ่มเป้าหมายแรก ร่อนหนังสือถึงผู้ว่าฯ อบจ. 38 จังหวัด พร้อมให้จัดส่งบัญชีรายชื่อกลุ่มเป้าหมายใน 30 ก.ย.

วันที่ 20 ส.ค.64 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายกฤษฎา บุญราช ผู้ช่วยเลขาธิการปฏิบัติการแทนเลขาธิการสภากาชาดไทย ลงนามหนังสือ เรื่อง แนวทางการบริหารวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 โมเดอร์นา สภากาชาดไทย ถึงผู้ว่าราชการจังหวัด และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 38 จังหวัด โดยมีเนื้อหา ดังนี้

ตามที่สภากาชาดไทยจัดสรรวัคซีนโควิด “โมเดอร์นา” ให้องค์การบริการส่วนจังหวัด เพื่อนำไปฉีดให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย 5 กลุ่ม ได้แก่

1.คนพิการ ผู้ป่วยติดเตียง สตรีมีครรภ์

2.ผู้สูงอายุ 70 ปีขึ้นไป

3.บุคลากรทางการแพทย์และพยาบาล

4.ผู้ที่ทำงานประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ครูผู้สอนหนังสือ

5.บุคลากรที่ออกปฏิบัติงานสัมผัสประชาชนตามโครงการฉีดวัคซีนให้ประชาชนครั้งนี้ และบุคคลที่ไม่เคยได้รับวัคซีนมาก่อน เนื่องจากติดขัดระเบียบกฎหมายทางราชการ และได้ชี้แจงแนวทางการบริหารจัดการวัคซีนเมื่อวันที่ 17 ส.ค.2564 ไปแล้วนั้น

เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางบริหารจัดการวัคซีนของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ที่กำหนดการจัดหาวัคซีนนำมาฉีดให้กับประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เป็นไปตามแนวทาง หรืออยู่ในการกำกับดูแลของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด และการดำเนินการฉีดต้องให้ความสำคัญกับกลุ่มเป้าหมายทั้ง 5 กลุ่มเสี่้ยง เป็นลำดับแรก

สภากาชาดไทยจึงขอแจ้งแนวทางการบริหารจัดการวัคซีนโมเดอร์นา ดังนี้

1.ขอให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด หรือส่วนราชการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด สำรวจจัดทำข้อมูลกลุ่มเป้าหมาย พร้อมรายชื่อสำรองอีกร้อยละ 30 ของจำนวนกลุ่มเป้าหมายที่จังหวัดได้รับการจัดสรรวัคซีน ตามแบบฟอร์ม Whitelist ของระบบ “หมอพร้อม” ส่งให้คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพิจารณาตรวจสอบ

และรับรองความถูกต้องของกลุ่มเป้าหมาย และให้ส่งบัญชีข้อมูลกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดแล้ว ให้สภากาชาดไทย เพื่อนำไปตรวจสอบคุณสมบัติตามรายชื่อของกลุ่มเป้าหมายกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ อาจนำรายชื่อดังกล่าวแสดงทางเว็บไซต์ของสภากาชาดไทย เพื่อให้สาธารณชนตรวจสอบเพื่อความโป่งใส ก่อนนำข้อมูลดังกล่าว เข้าสู่ระบบหมอพร้อมต่อไป

ทั้งนี้ ขอให้จัดส่งบัญชีรายชื่อดังกล่าวให้สภากาชาดไทยภายในวันที่ 30 กันยายน 2564

2.ในการกำหนดจำนวนประชาชนแต่ละกลุ่มเป้าหมายทั้ง 5 กลุ่ม ว่าจะจัดให้กลุ่มใดจำนวนมากน้อยเท่าใดนั้น ขอให้จังหวัดให้ความสำคัญกับกลุ่มเป้าหมายที่เป็นกลุ่มเสี่ยง โดยเรียงลำดับความสำคัญจากกลุ่มที่ 1 กลุ่มที่ 2 กลุ่มที่ 3 กลุ่มที่ 4 และกลุ่มที่ 5 ตามลำดับ ทั้งนี้ ประชาชนกลุ่มที่ 1 กลุ่มที่ 2 กลุ่มที่ 4 และกลุ่มที่ 5 นั้น ต้องไม่เคยได้รับวัคซีนมาก่อน หรือห้ามนำไปฉีดเป็นวัคซีนเข็มที่ 3 (Booster) โดยเด็ดขาด เนื่องจากมีประชาชนจำนวนมากยังไม่ได้รับวัคซีนเข็มที่ 1

3.เนื่องจากมีบางจังหวัดจะขอเปลี่ยนกลุ่มเป้าหมายในการฉีดวัคซีน อ้างว่าประชาชนตามกลุ่มเป้าทั้ง 5 กลุ่ม ได้รับการฉีดวัคซีนครบแล้วนั้น จังหวัดจะต้องแสดงข้อเท็จจริง พร้อมหลักฐานชัดเจน ว่าประชาชนทั้ง 5 กลุ่มเป้าหมายได้รับการฉีดวัคซีนครบแล้ว จึงจะขอขยายหรือเพิ่มกลุ่มเป้าหมายใหม่ได้ โดยจะต้องให้คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมีมติรับรองการเปลี่ยนกลุ่มเป้าหมายดังกล่าวด้วย แล้วส่งไปยังสภากาชาดไทยพิจารณาก่อน

ที่มา khaosod

ให้คะแนนเนื้อหานี้
[Total: 0 Average: 0]

2 ความคิดเห็น

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่