เช็ดด่วน !! ติดโควิดประกันสังคมจ่ายไหม ม.33 จ่ายอย่างไรบ้าง

0
296

ติดโควิดประกันสังคมจ่ายไหม ม.33 จ่ายค่าอะไรให้บ้าง ยืนยันยังดูแลเรื่องค่าใช้จ่ายให้ทั้งค่าบริการทางการแพทย์ และการเบิกค่าทดแทนการขาดรายได้

ติดโควิดประกันสังคมจ่ายไหม

ติด COVID-19 (โควิด-19) ขาดรายได้ ประกันสังคมยังดูแลเรื่องค่าใช้จ่ายให้ 

ประกันสังคมคุ้มครองผลกระทบโควิด-19 - Thaihealth.or.th | สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
ติดโควิดประกันสังคมจ่ายไหม

สำหรับผู้ประกันตนที่ได้รับการวินิจฉัยแล้วว่าเป็นผู้ปวยโรค COVID-19

สำนักงานประกันสังคมจะจ่ายค่าบริการทางการแพทย์แก่สถาพยาบาล และแพทย์ผู้ดูแลรักษาพิจารณาแล้วว่าผู้ป่วยเข้าเกณฑ์การดูแลรักษาในที่พักระหว่างรอเข้ารักษาแบบผู้ป่วยโรงพยาบาล (Home Isolation)

และการดูแลรักษาในโรงพยาบาลสนาม สำหรับคนในชมชน (Community Isolation) ตามแนวทางที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด
 

ค่าบริการทางการแพทย์ประเภทผู้ป่วยในดามประกาศคณะกรรมการการแพทย์ ดังนี้

 • ค่าตรวจทางทางห้องปฏิบัติการ
 • ค่าดูแลการให้บริการผู้ประกันตนที่ป่วย โดยเป็นค่าใช้จ่ายรวมค่าอาหาร 3 มื้อ การติดตามประเมินอาการ และการให้คำปรึกษา เหมาจ่ายในอัตรา 1,000 บาทต่อวัน ไม่เกิน 14 วัน
 • คำอุปกรณ์ทางการแพทย่ที่จำาเป็น เช่น ค่าปรอทวัดไข้ เครื่องวัดออกซิเจนในเลือด และอุปกรณ์ที่จำเป็น ค่าชุด PPE สำหรับบุคลากรทางการแพทย์
 • ค่ายาที่ใช้รักษา
 • ค่าพาหนะเพื่อรับหรือส่งต่อผู้ป่วยระหว่างที่พัก โรงพาบาลสนาม และสถานพยาบาล
 • ค่าบริการ X-ray ทรวงอก
 • ค่า oxygen ตามดุลยพินิจของแพทย์

สำหรับการเบิกค่าทดแทนการขาดรายได้

 • ผู้ประกันตนตามมาดรา 33 จะพิจารณาตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน คือ ช่วงที่ 30 วันแรกที่ลาป่วยจะได้ค่าจ้างจากนายจ้าง แต่หากมีความจำเป็นต้องหยุดพักรักษาตัวนานเกินกว่า 30 วัน จะสามารถเบิกสิทธิประโยชน์กรณีขาดรายได้จากสำนักงานประกันสังคมได้ ตั้งแต่วันที่ 31 ของการลาป่วยเป็นต้นไป
 • ผู้ประกันคนตามมาดรา 39 จะได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้ 50% โดยคิดจากฐานอัดราการนำส่งเงินสมทบของผู้ประกันตนมาดรา 39 (4,800 บาท)

อย่างไรก็ดี พิจารณาจากเอกสกสารหลักฐาน และใบรับรองแพทย์ และผู้ประกันตน ม.33 และ ม.39 ต้องมีการน่าส่งเงินสมทน 3 เดือน ภายในระยะเวลา 15 เดือนก่อนใช้สิทธิ์ ตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขฯ

 • กรณีผู้ประกันตนตามมาตรา 40 จะได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้ ตามทางเลือก 1-2-3 โดยพิจารณาจากเอกสารลักฐาน และใบรับรองแพทย์ และมีการนำส่งเงินสมทบ 3 เดือน ภายในระยะเวลา 4 เดือนก่อนใช้สิทธิ์ ตามหลักเกณฑ์เงือนไขฯ

อย่างไรตาม สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเดิม www.sso.go.th หรือ โทรสายด่วน 1506 ให้บริการทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง
 

ที่มา สำนักงานประกันสังคม / thansettakij

ให้คะแนนเนื้อหานี้
[Total: 1 Average: 5]

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่