ลงทะเบียนเดินทางที่นี่ การลงทะเบียนเพื่อขออนุญาตเดินทาง กรณีมีความจำเป็นอย่างยิ่ง ในสถานการณ์โควิค19

1
404

ลงทะเบียนเพื่อขออนุญาตเดินทาง (กรณีมีความจำเป็นอย่างยิ่ง) เนื่องจากสถานการณ์โควิคในปัจจุบัน เพื่อลดจํานวนการติดและแพร่เชื้อ โควิด 19

ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ เว็บไซต์ “หยุดเชื้อ เพื่อชาติ” ที่จะให้ประชาชนใช้ลงทะเบียนเพื่อขออนุญาตเดินทาง (กรณีมีความจำเป็นอย่างยิ่ง) เพื่อช่วยลดการสัมผัสของเจ้าหน้าที่หน้าด่าน ที่ต้องตรวจเอกสาร และประชาชนไม่ต้องเข้าคิวในการร้องขอออกนอกพื้นที่ โดยขอให้กรอกข้อมูลในเว็บไซต์ เพื่อรับจะได้รับ qr code สำหรับนำไปแสดงที่ด่าน ให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ

เว็บไซต์ที่จะให้ประชาชนใช้ลงทะเบียนเพื่อขออนุญาตเดินทาง(กรณมีความจําเป็นอย่างยิ่ง)

จากสถานการณ์โควิคในปัจจุบัน เพื่อลดจํานวนการติดและแพร่เชื้อ โควิด 19 โดยการควบคุมการเดินทางของ ประชาชนในพื้นที่มีความเสี่ยงสูงและความเสี่ยงสูงมากทั่วประเทศเพื่อจึงขอให้ประชาชนดําเนินการลงทะเบียนแจ้งข้อมลู ส่วนบุคคล, เวลา, และบริเวณสานที่ ที่ต้องการเดินทางไปในกรณีมีความจําเป็นอย่างยิ่ง ตามขั้นตอนดังนี้

โดยจะมีรูปแบบการใช้งาน 2 กรณี

กรณีที่ 1 ให้ประชาชนใช้ลงทะเบียนเพื่อขออนุญาตเดินทาง (กรณีมความจําเป็นอย่างยิ่ง)

กรณีที่ 2 เมื่อประชาชนถูกร้องขอตรวจสอบข้อมลู การลงทะเบียนจากเจ้าหน้าที่รัฐ

ให้คะแนนเนื้อหานี้
[Total: 0 Average: 0]

1 ความคิดเห็น

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่