เชียงรายจัดการฝึกอบรมการสร้างเครือข่ายการค้า-การลงทุนชายแดนและผ่านแดนภาคเหนือ

1
422

พาณิชย์จังหวัดเชียงรายจัดการฝึกอบรมการสร้างเครือข่ายการค้า-การลงทุนชายแดนและผ่านแดนภาคเหนือ โครงการส่งเสริมและพัฒนาการขับเคลื่อนเศรษฐกิจชายแดนภาคเหนือ กระทรวงพาณิชย์วันพฤหัสบดี ที่ 18 มีนาคม 2564 โรงแรมเฮอร์ริเทจ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย นางสาววันเพ็ญ นิโครวนจำรัส ที่ปรึกษาการพาณิชย์ เป็นประธานเปิดจัดการฝึกอบรมการสร้างเครือข่ายการค้า-การลงทุนชายแดนและผ่านแดนภาคเหนือ โครงการส่งเสริมและพัฒนาการขับเคลื่อนเศรษฐกิจชายแดนภาคเหนือ โดยมีพาณิชย์จังหวัดพะเยา แพร่ ลำปาง ผู้แทนพาณิชย์จังหวัดภาคเหนือ หัวหน้าส่วนราชการ หอการค้าจังหวัดเชียงราย สภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย เครือข่าย MOC Biz Club จังหวัดเชียงราย และผู้ประกอบการค้าชายแดนในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ เข้าร่วมโดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงราย ได้ดำเนินกิจกรรมสร้างเครือข่ายการค้า การลงทุนชายแดนและผ่านแดนภาคเหนือ ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาการขับเคลื่อนเศรษฐกิจชายแดนภาคเหนือ แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ของกระทรวงพาณิชย์ เพื่อให้ผู้ประกอบการในภาคเหนือของไทย ได้รับทราบความคืบหน้าเกี่ยวกับการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจของภาคเหนือ ที่เชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน เป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการค้าชายแดน ให้มีการพัฒนาความรู้ความสามารถในภาวะการค้าปัจจุบัน โดยมุ่งหวังให้เกิดการสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ทางการค้า การลงทุนของผู้ประกอบการค้าชายแดนในกลุ่มภาคเหนือ และเพื่อเป็นโอกาสในการเพิ่มช่องทางการค้าให้สามารถยกระดับการค้าสู่การค้าชายแดนและการค้าในระดับสากลได้ โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นผู้ประกอบการค้าชายแดนที่ทำการค้าอยู่แล้ว และผู้ที่ประสงค์จะยกระดับธุรกิจของตนเองสู่การค้าชายแดนจาก 17 จังหวัดภาคเหนือ เข้าร่วม 40 คน โดยมีกิจกรรม การศึกษาดูงานด้านการค้าชายแดน ในพื้นที่อำเภอแม่สาย เชียงแสน และเชียงของ โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิและผู้ประกอบการค้าชายแดนในพื้นที่จริง และการอบรมเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการทำการค้าออนไลน์ หัวข้อ “How to Sale Product การค้าออนไลน์ ในยุค Digital Economy for SMEs” รวมถึงการเสวนาและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้ประกอบการค้าชายแดน และผู้เข้าร่วมกิจกรรมในหัวข้อ “เรียนรู้เจาะลึก รู้จริง การค้าชายแดนไทย-เมียนมา-ลาว-จีน” โดย ผู้ประกอบการค้าชายแดน นอกจากนั้นยังมีกิจกรรมการสร้างเครือข่ายการค้า-การลงทุนชายแดนและผ่านแดนภาคเหนือ (Thailand Northern Border Trade Net Working) อีกด้วย

ให้คะแนนเนื้อหานี้
[Total: 0 Average: 0]

1 ความคิดเห็น

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่