จดหมายจากถ้ำ ธรรมะเมตตา จากครูบาบุญชุ่ม ให้ผู้อ่านไม่ประมาท เข้าใจธรรมชาติ

0
341

พระครูบาบุญชุ่ม อธิษฐานจิตจากถ้ำให้ทุกคนพ้นภัย เตือนไม่ประมาท มีสติ คิดดี ทำดี มีศีล สมาธิ ปัญญา

อ้างอิงจาก : chiangmainews

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 8 ส.ค. 64 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พระมหาทองสุข สุขธัมโม ลูกศิษย์พระครูบาบุญชุ่ม ผู้ดูแลสถานปฏิบัติธรรมดอยเวียงแก้ว (พระครูบาบุญชุ่ม ญาณสังวโร อรัญวาสีภิกขุ) อ.เชียงแสน จ.เชียงราย ได้นำจดหมายของพระครูบาบุญชุ่ม ที่เข้าไปปฏิบัติเจริญธรรมกรรมฐานวาจา บำเพ็ญเพียรในถ้ำเป็นเวลากว่า 2 ปี ในประเทศเมียนมา เขียนส่งออกจากถ้ำ เป็นภาษาไทใหญ่ มาแปลเป็นภาษาไทยว่า ปีธรรม 2565 พรรษา (พ.ศ. 2564) เดือน 9 แรม 15 ค่ำ ที่ถ้ำหลวงเมืองแก๊ด

ข้อธรรมเมตตา พระครูบาพ่อบุญชุ่ม ญาณสํวโร ขอเมตตาถึงพุทธศาสนิกชนลูกศิษย์ลูกหาทั้งหลาย ทุกบ้านทุกเมือง ให้รับทราบโดยทั่วกัน เราพระครูบาพ่อบุญชุ่มมีความสุขกายสบายใจ ฉันได้ปกติดี ได้ปฏิบัติธรรม เจริญกรรมฐานวาจา ก็ดีขึ้นมาเรื่อยๆ เบากายเบาใจ ไม่มีความกังวลทุกข์เข็ญใจอะไรเลย ปฏิบัติศาสนกิจ มีสติ ธรรมะปฏิบัติ ตามมหาสติปัฏฐาน 4 นั่นแล

เอาวิปัสสนาญาณพิจารณาดูในรูปนาม สังขารธรรม ก็เกิดดับหายไปทั้งวันทั้งคืน เห็นเกิดดับอยู่ทุกขณะน่าสะพรึงกลัว เบื่อหน่ายในรูปนามทั้งหลายนี้ ได้เห็นถึงขณิกมรณะ เห็นขณิกนิพพาน ได้เป็นที่พึ่งอาศัยของตนเอง เห็นสภาวธรรมเกิดดับ อนิจจังเกิดดับ ทุกขังเกิดดับ อนัตตาเกิดดับ อันว่าสังขารธรรมทั้งหลายนี้ ไม่แท้แน่นอนเป็นทุกข์เท่านั้น เป็นสภาวธรรมเท่านั้น ไม่เป็นดั่งที่เราปรารถนา เป็นอันเปล่าประโยชน์ไร้คุณค่า

เกิดมาแล้วรอคอยวันตาย อย่าอยู่โดยเปล่าประโยชน์ กินโดยเปล่าประโยชน์ และตายโดยเปล่าประโยชน์ เป็นโมฆะ โดยคิดว่าเราฉลาด มีทรัพย์สมบัติมากแต่ทรัพย์สมบัติอันน้อยนิดก็ไม่สามารถนำติดตามตัวเราไป เมื่อตายแล้วจำต้องละทิ้งทุกอย่างไว้ข้างหลัง คนมีสติสังเวชธรรม ควรกลัวภัยทุกข์สังสารวัฏ เรื่องเกิดเฒ่าแก่เจ็บเป็นตายในโลกก็เป็นทุกข์เท่านั้น คนมีสติสังเวชธรรม ควรกลัวภัยทุกข์ในสังสารวัฏ อันว่าสรรพสัตว์ทั้งหลายที่ได้เกิดมาในโลกนี้มีเรื่องทุกข์นี้เหมือนกันเท่านั้น อย่าอยู่ด้วยความประมาทหลงลืมตัว อย่าให้วันเวลาผ่านไปโดยไร้คุณค่า ให้พากันขวนขวายพากเพียรอุตสาหะสร้างบารมี เรื่องดีมีกุศล ทาน ศีลภาวนา สมถะวิปัสสนา แสวงหาสัจธรรม หาทางสงบร่มเย็น นิพพานธาตุด้วยเทอญ

เราพระครูบาพ่อบุญชุ่ม ขออธิษฐานเอาธาตุใจเมตตานี้ ส่งไปชำระจิตใจสรรพสัตว์ทั้งหลายในโลกนี้อันประสบเรื่องทุกข์กาฬะลงเมือง (โรคระบาด) ได้ตายกันเป็นจำนวนมาก ขอให้ทุกคนหายไปในโรคนี้ในเร็ววัน ขอเมตตาพรนี้เป็นมงคลกับทุกคน ให้สงบร่มเย็นในขณะยืน เดิน นั่ง นอน มีความสุขกายสบายใจ เจริญรุ่งเรืองในทางโลกและทางธรรม ให้ได้สงบร่มเย็นในเมืองมนุษย์ สวรรค์ ตราบถึงนิพพาน ขอให้สมดังคำอธิษฐาน ตามที่ปรารถนาไว้ด้วยเทอญ นิพพานะ ปัจโย โหตุ สาธุ สาธุ

ขณะที่ พลเอกสุทัศน์ จารุมณี ประธานมูลนิธิดอยเวียงแก้ว (พระครูบาบุญชุ่ม ญาณสังวโร อรัญวาสีภิกขุ) ได้เปิดเผยว่า ผู้ที่ได้อ่านจดหมายจากถ้ำบ้าง ไม่ต้องมากหรือบ่อย จะรู้ได้ว่า ครูบาบุญชุ่ม ปรารภถึงพระธรรมใดบ้าง ซึ่งพอจะสรุปได้ว่า

ไม่มีจดหมายฉบับใด ไม่กล่าวถึงความไม่ประมาท ไม่มีจดหมายฉบับใด กล่าวถึงความไม่ประมาท เพียงครั้งเดียว ส่วนที่เหลือ คือการขยายหัวข้อธรรมที่เกี่ยวเนื่อง ด้วยการเตือนให้คิดดี พูดดี ทำดี มีศีล สมาธิ ปัญญา อบรมเจริญสติปัญญา ความกตัญญู ความรักชาติ ฆราวาสธรรม เป็นต้น

เล่าเรื่องสภาวะจิตใจ ธรรมชาติในสภาพแวดล้อมที่ท่านอยู่ เป็นการบอกทางอ้อมให้ผู้อ่านตระหนักได้เองว่า ธรรมะ มีอยู่ทุกแห่ง ท่านกำลังเป็นผู้ที่ศึกษาด้วยตัวเอง ในสถานที่ที่ท่านสะดวก ตามจริยาวัตร “อรัญวาสี” คือภิกษุผู้อาศัยป่าเป็นที่พำนัก ธรรมะมิได้อยู่ในถ้ำ ในวัด หรือสถานปฏิบัติธรรม แต่อยู่ทุกแห่ง ปรากฏกับทุกคน

จดหมายจากถ้ำ จึงเป็น “ธรรมะเมตตา” จากครูบาบุญชุ่ม ให้ผู้อ่านไม่ประมาท ศึกษาพระธรรม เข้าใจธรรมชาติ ไม่ทำลายระบบนิเวศ สิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นสิ่งเกื้อกูลพระพุทธศาสนา ตั้งแต่ การประสูติจนถึงเสด็จปรินิพพาน ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ล้วนเกิดขึ้นใต้ต้นไม้ ไม่เคยมีจดหมายฉบับใด แม้คำพูดใด ให้เชื่อสิ่งงมงาย หรือส่งเสริมอบายมุข แม้แต่ที่ลงในโซเชียลว่า ยันต์พระครูบาบุญชุ่ม จะช่วยขับไล่โรคภัย ไข้เจ็บ โดยเฉพาะ Covid 19 และให้ส่งต่อกันไป เพื่อจะได้ป้องกัน ก็เป็นข่าวเท็จ เพราะพระครูบาบุญชุ่ม สอนให้ “ไม่ประมาท คิดดี พูดดี ทำดี มีศีลธรรม ไม่เชื่อในสิ่งที่งมงาย” พลเอกสุทัศน์กล่าว

ให้คะแนนเนื้อหานี้
[Total: 0 Average: 0]

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่