การต่ออายุใบขับขี่ 5 ปี คุณสมบัติของผู้ขอต่อใบขับขี่ จากประเภท 5 ปี เป็น 5 ปี

1
123

คุณสมบัติของผู้ขอรับใบขับขี่    

1. เป็นผู้ที่ได้รับใบขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคล ใบขับขี่รถยนต์สามล้อส่วนบุคคล ใบขับขี่รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล ใบขับขี่รถบดถนน ใบขับขี่รถแทรกเตอร์ หรือใบขับขี่รถชนิดอื่นอยู่ที่เดิมแล้ว

2. ผู้ขอยังคงมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามห้ามสำหรับผู้ถือใบขับขี่ชนิดนั้นๆ

หลักฐานประกอบด้วย    
1. ใบขับขี่เดิม หรือใบแทน
2. บัตรประชาชนฉบับจริงพร้อมสำเนา
3. ใบรับรองแพทย์

ขั้นตอนการดำเนินการ   

1. ตรวจสอบเอกสาร และออกคำขอ
2. ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย
        (1) ทดสอบการมองเห็นสี ที่จำเป็นในการขับรถ
        (2) ทดสอบสายตาทางลึก
        (3) ทดสอบสายตาทางกว้าง
        (4) ทดสอบปฏิกิริยาเท้า ( ความสามารถในการใช้เบรค )
3. อบรม 1 ชั่วโมง ( ในกรณี 5 ปีเป็น 5 ปี )
4. ชำระค่าธรรมเนียม/ถ่ายรูปพิมพ์ใบขับขี่/จ่ายใบขับขี่


ทําใบขับขี่มอเตอร์ไซค์ ด่วน ผู้ที่ต้องการสอบใบขับขี่ รถจักรยานยนต์ในครั้งแรกนั้น ทําใบขับขี่มอเตอร์ไซค์ อายุเท่าไหร่ จะต้องมีเงื่อนไขดังนี้

อายุ 15-18 ปี ท่านสามารถสอบใบขับขี่รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลได้ แต่ต้องกระบอกสูบไม่เกิน 110 cc

อายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ท่านสามารถสอบใบขับขี่ชั่วคราวรถมอเตอร์ไซค์ได้ทุกรูปแบบ

ส่วนอายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ท่านสามารถสอบใบขับขี่รถมอเตอร์ไซค์สาธารณะ  หรือมอไซค์รับจ้างได้


ใบขับขี่มอเตอร์ไซค์มีกี่ประเภท

ใบขับขี่รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล  และใบขับขี่รถจักรยานยนต์สาธารณะ

เอกสารที่ท่านต้องเตรียมเพื่อนำมาใช้สอบใบขับขี่มอเตอร์ไซค์คือ

 • บัตรประชาชนตัวจริง ถ้าเป็นชาวต่างชาติให้ใช้พาสปอร์ตแทนได้
 • ใบรับรองแพทย์ อายุไม่เกิน 1 เดือน เซ็นรับรอง  โดยมีการตรวจสอบไม่เป็นผู้วิกลจริต หรือไม่มีโรคประจำตัวร้ายแรงที่เป็นอันตรายต่อผู้ขับขี่รถยนต์
 • ใบจองคิวออนไลน์ (ถ้ามี)

ใช้เวลาสอบเพียงแค่ 2 วัน ในการสอบ ภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ

ขั้นตอนการทำใบขับขี่มอเตอร์ไซค์คือ  

 • จองคิวออนไลน์ล่วงหน้า ผ่านทางแอพ DLT Smart Queue
 • ไปที่ขนส่งที่ท่านจองไว้ วันเวลาที่กำหนด โดยไปเร็วก่อนล่วงหน้านิดหน่อย เพื่อเตรียมตัว  ยื่นเอกสารกับเจ้าหน้าที่
 • ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย เช็คตาบอดสีหรือไม่ สายตาทางลึก ,สายตาทางกว้าง ,ปฏิกิริยาการตอบสนองของเท้า  ว่าผ่านไหม
 • อบรมใบขับขี่ 5 ชั่วโมง
 • สอบภาคทฤษฎี 50 ข้อ ต้องให้ถูก 90% ขึ้นไป หรือ มากกว่า 45 ข้อขึ้นไป
 • ภาคปฏิบัติสอบการขับขี่มอเตอร์ไซค์ภาคสนามจริงๆ 5 ท่าคือ
  • 1.ปฏิบัติขับตามกฎจราจร สัญญาณจราจร
  • 2.ขับรถมอเตอร์ไซค์ทางแคบ  ฝึกการทรงตัว นาน 10 วินาทีขึ้นไป
  • 3.ขับรถมอเตอร์ไซค์ไปบนทางซิกแซก ตามกรวย 
  • 4.ขับรถมอเตอร์ไซค์ ทางโค้ง ลักษณะคล้ายตัว S
  • 5.ขับรถมอเตอร์ไซค์ซิกแซก พยายามหลบสิ่งกีดขวาง
 • ทําใบขับขี่มอเตอร์ไซค์ เสียกี่บาท ค่าใช้จ่ายการดำเนินงาน 105 บาท คิดเป็นค่าใบขับขี่ 100 บาท  ค่าคำขอร้อง 5 บาท

ถ้าท่านยังขับขี่มอเตอร์ไซค์ไม่เป็น  อยากซื้อใบขับขี่มอเตอร์ไซค์   เรามีหลักสูตรเร่งรัด ให้ขับมอเตอร์ไซค์เป็น  พร้อมสอบใบขับขี่จบในคอร์สเดียว  ที่ไอไดร์ฟรังสิต  การเรียนจะแบ่งเป็นภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ

ภาคทฤษฎี จะสอนเกี่ยวกับ

 • ความรู้ทางกฎหมาย
 • ความรู้เกี่ยวกับ การขับขี่ มารยาท และการขับขี่ปลอดภัย  ข้อควรระวัง
 • การบำรุงอุปกรณ์การใช้งาน การควบคุมรถ

ส่วนภาคปฏิบัติแบ่งเป็นหลายส่วนตั้งแต่

 • พื้นฐานการใช้รถจักรยานยนต์ 
 • การฝึกหัดขับขี่ท่าทางต่างๆ  ลักษณะถนนต่างๆ
 • การขับขี่โดยลงพื้นที่ถนนจริงๆ
ให้คะแนนเนื้อหานี้
[Total: 0 Average: 0]

1 ความคิดเห็น

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่