ประวัติพระอาจารย์พบโชค วัดห้วยปลากั้งจังหวัดเชียงราย ขบวนบุญสู่ศรัทธา

0
149
ประวัติพระอาจารย์พบโชค วัดห้วยปลากั้งเชียงราย ขบวนบุญสู่ศรัทธา

ประวัติพระอาจารย์พบโชค ติสสวังโส วัดห้วยปลากั้งเชียงราย

พระอาจารย์พบโชค ติสสวังโส เดิมชื่อ พบโชค มาไพศาลกิจ เป็นบุตรคนที่ 4 ของนายเซ่ติดกับนางลิ้มฟ้า มาไพศาลกิจ พ่อค้าชาวจีนที่บ้านตลาดสำรอง ต.พังตรุ อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี เกิดเมื่อวันเสาร์ที่ 13 กรกฎาคม 2502 ปัจจุบันอายุ 56 ปี มีศรัทธาในพระพุทธศาสนามาตั้งแต่วัยหนุ่ม เห็นความวุ่นวายทางโลกเกิดความเบื่อหน่าย จึงตัดสินใจบวชศึกษาพระธรรมวินัยใต้ร่มกาสาวพัสตร์ เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2540 เมื่ออายุได้ 38 ปี ที่วัดบางกระวนาราม จ.ราชบุรี มีพระครูบรรพตพัฒนคุณ เป็นพระอุปัชฌาย์

ประวัติพระอาจารย์พบโชค วัดห้วยปลากั้ง จังหวัดเชียงราย ขบวนบุญสู่ศรัทธา

วัดห้วยปลากั้ง เป็นวัดราษฎร์สังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกาย ตั้งอยู่ในตำบลริมกก อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย มีเนื้อที่ประมาณ 15 ไร่ ตั้งอยู่บนเนินเขาลูกเล็ก ๆ ในชุมชนห้วยปลากั้ง

วัดห้วยปลากั้งก่อตั้งขึ้นโดยพระอาจารย์ พบโชค ติสสะวังโส เจ้าอาวาส สภาพเดิม เป็นเนินเขาที่มีเพียงซากของวัดร้างและพงหญ้ารกชัฏ ต่อมาพระอาจารย์พบโชคซึ่งเป็นพระภิกษุจำพรรษาอยู่ที่วัดร่องธาร เชียงราย จึงมีจิตศรัทธาต้องการบูรณะ จึงได้ย้ายไปพำนักอยู่ครั้งแรกเมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2548 โดยมีชาวชุมชนห้วยปลากั้งร่วมบูรณะ เริ่มจากการตั้งเป็นสำนักสงฆ์ จนได้รับอนุญาตตั้งวัดเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2552 โดยมีพระอธิการพบโชค ติสฺสวํโส เป็นเจ้าอาวาสรูปแรก

ประวัติพระอาจารย์พบโชค วัดห้วยปลากั้งเชียงราย ขบวนบุญสู่ศรัทธา

แผนที่เดินทางไปวัดห้วยปลากั้ง

https://goo.gl/maps/BDCtgAq3rXNYrGWt8

วัดห้วยปลากั้งตั้งอยู่เลขที่ 553 ม.3 ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย บนเนื้อที่ 15 ไร่
ทิศเหนือจด ตำบลบ้านดู่  
ทิศใต้จด แม่น้ำกก ต.รอบเวียง
ทิศตะวันออกจด หมู่ 2 ต.ริมกก (บ้านใหม่)
ทิศตะวัดตกจด ต. แม่ยาว

โทร : 08-6620-0647, 0-5315-0274
http://www.wathyuaplakang.org/

โทร. 08-6620-0647, 0-5315-0274
เว็บไซต์ของ วัดห้วยปลากั้ง เชียงราย
พิกัด GPS วัดห้วยปลากั้ง เชียงราย:
19.949650,99.806467

ให้คะแนนเนื้อหานี้
[Total: 1 Average: 5]