สว.จิรชัย มูลทองโร่ย ลงพื้นที่พบประชาชนในพื้นที่ บ้านเมืองรวง อำเภอเมืองเชียงราย

0
387

เช้าวันเสาร์ที่ 13 มีนาคม 2564 นายจิรชัย มูลทองโร่ย สมาชิกวุฒิสภา พร้อมด้วยนายปิยพันธ์ นิมมานเหมินท์ และนายมณเฑียร บุญตัน ในนามคณะกรรมการ ลงพื้นที่จังหวัดเชียงราย ที่บ้านเมืองรวง อำเภอเมืองเชียงราย จังหว้ดเชียงราย โดยมี ว่าที่ ร้อยตรี ณรงค์ โรจนโสทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยนายสมกิจ เกศนาคินทร์ นายอำเภอเมืองเชียงราย ให้การต้อนรับ ทั้งนี้ การลงพื้นที่ครั้งนี้เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชน เกี่ยวกับสภาพปัญหาและข้อเท็จจริงในการประกอบอาชีพของพี่น้องประชาชน ที่บ้านเมืองรวง ตำบลแม่กรณ์ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย โดยการลงพื้นที่ในครั้งนี่ เพื่อติดตามประเด็นการปฏิรูปประเทศด้านสังคม วัฒนธรรม ในมิติด้านการนำทรัพยากรทางศิลปวัฒนธรรมมาสร้างสรรค์ให้เกิดมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ อีกทั้ง เพื่อเสริมสร้างอาชีพ รายได้ สร้างคุณภาพชีวิตที่ดี โดยช่วงเช้า คณะนั่งรถรางเยี่ยมชมถนนสายวัฒนธรรม ของชุมชนคุณธรรมบ้านเมืองรวง เพื่อพบปะให้กำลังใจประชาชน พร้อมทั้งเรียนรู้แลกเปลี่ยนวิถีชีวิตของประชาชน จากการจำหน่ายสินค้าทางวัฒนธรรม อาทิ อาหารและขนมพื้นบ้าน ผักปลอดสารพิษ รวมถึงผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม จากนั้น ได้เข้าพบปะ แลกเปลี่ยนข้อมูล ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ร่วมกับวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย และสภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย ที่หอประชุมอาคารอเนกประสงค์ของชุมชนคุณธรรมบ้านเมืองรวง โดยมีประเด็นที่น่าสนใจดังนี้ คือ แนวทางการปฏิรูปสังคมและวัฒนธรรมของจังหวัดเชียงราย แผนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ชาติและแผนปฏิรูปประเทศประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ส่วนในช่วงบ่าย คณะวุฒิสภาได้ลงพื้นที่ติดตามประเด็นปฏิรูปประเทศด้านสังคม วัฒนธรรม ในมิติการนำทรัพยากรทางศิลปะวัฒนธรรม มาสร้างสรรค์ให้เกิดมูลค่าเพิ่มทางอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ เพื่อสร้างอาชีพ สร้างรายได้ สร้างคุณภาพชีวิตที่ดี เกิดประโยชน์ต่อประชาชน ชุมชน จังหวัด และประเทศชาติ ที่ขัวศิลปะเชียงราย ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย เพื่อเยี่ยมชมผลงานของศิลปินชาวจังหวัดเชียงรายที่ได้รับการยกย่องไปทั่วโลกและมีคุณค่าทางศิลปะในทุกแขนงอีกด้วย

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย

ให้คะแนนเนื้อหานี้
[Total: 0 Average: 0]

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่