ตรวจสอบสิทธิเลือกตั้งผู้ว่า กทม. ที่นี่

0
94

ตรวจสอบสิทธิเลือกตั้งผู้ว่า กทม. เลือกตั้งผู้ว่าฯกทม. และสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (ส.ก.) ล่าสุดทาง กรุงเทพมหานคร ได้ให้ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งแล้ว สามารถตรวจสอบผู้มีสิทธิเลือกตั้งโดยกรอกเลขประจำตัวประชาชนเพื่อใช้ในการค้นหา

สำหรับการ เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้มีสิทธิ เลือกตั้งผู้ว่าฯกทม.จะต้องมีชื่ออยู่ในเขตเลือกตั้ง (กรุงเทพมหานคร) มาแล้วเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 1 ปี นับถึงวันเลือกตั้ง หากมีการย้ายทะเบียนบ้านจากเขตหนึ่งไปยังอีกเขตหนึ่ง รวมกันแล้วมีระยะเวลาติดต่อกันครบ 1 ปี นับถึงวันเลือกตั้ง สามารถใช้สิทธิเลือกตั้งได้ที่เขตตามที่มีรายชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านนั้น

การเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (ส.ก.)  ถือเขตปกครองเป็นเขตเลือกตั้ง มีเขตเลือกตั้งทั้งหมด 50 เขต ผู้มีสิทธิเลือกตั้งจะต้องมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านเขตเลือกตั้ง ครบ 1 ปี หากมีการย้ายทะเบียนบ้านจากเขตหนึ่ง ไปอยู่อีกเขตหนึ่งไม่ถึง 1 ปี จะไม่มีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง สมาชิกสภากรุงเทพมหานครที่เขตใหม่ และจะต้องทำการขอเพิ่มชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ส.ก. ที่เขตใหม่ และจะต้องทำการขอเพิ่มชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ส.ก. ณ หน่วยเลือกตั้งตามทะเบียนบ้านเดิม

กรณีตรวจสอบสิทธิเลือกตั้งแล้วไม่มีชื่อ ชื่อไม่ถูกต้อง หรือเจอชื่อผีในทะเบียนบ้าน ต้องทำอย่างไร?

http://www.ect.go.th

ให้คะแนนเนื้อหานี้
[Total: 1 Average: 5]