ถนนเชียงใหม่ เชียงราย ขับรถสบาย 4 เลน กว่า 90 กม.

1
1028

สำนักก่อสร้างทางที่ 1 ได้รายงานความคืบหน้าโครงการขยายทางหลวงหมายเลข 118สายเชียงใหม่-เชียงราย จาก 2 ช่องจราจรไปกลับ เป็น 4 ช่อง ไปกลับ ระยะทาง 42.8กม. วงเงินก่อสร้างรวม 2,633,662,058 บาทแบ่งก่อสร้าง 5 สัญญา โดยยังเหลือ 2สัญญาระยะทาง 22.3 กม. ที่อยู่ระหว่างก่อสร้าง ได้แก่ สัญญาที่ 4 ตอนอ.ดอยสะเก็ด-ต.ป่าเมี่ยง ตอน 1กม.20+200-31+700 ระยะทาง 11.5 กม.วงเงิน 756,668,550 บาท บริษัท หาญเจริญเอนเตอร์ไพรส์เชียงใหม่ จำกัด เป็นผู้รับจ้างเริ่มสัญญา 21 ก.พ.62 สิ้นสุด 9 ก.พ.64 รวม720 วัน ได้ผลงาน 87.443%

ผู้รับเหมาอยู่ระหว่างระเบิดภูเขาลดความชันถนน ขึ้นโครงสร้างทางใหม่ ปูผิวจราจร สร้างงานระบายน้ำ และระบบป้องกันดินสไลด์คาดว่าจะแล้วเสร็จเดือน ส.ค.64 โดยได้รับสิทธิขยายสัญญาใหม่เนื่องจาก ทล.ไม่สามารถส่งมอบพื้นที่ให้ผู้รับจ้างได้ เพราะติดปัญหารื้อย้ายระบบสาธารณูปโภค รวมถึงได้รับสิทธิช่วงวันหยุดยาวเทศกาลปีใหม่ และสงกรานต์ ที่หยุดก่อสร้างคืนผิวจราจรให้ประชาชนโดยขยายสัญญาให้อีก 200 กว่าวัน ตั้งแต่วันที่ 10 ก.พ.64-ส.ค.64

และสัญญาที่ 5 ตอน อ.ดอยสะเก็ด-ต.ป่าเมี่ยง ตอน 2 กม.31+700-42+000 และ กม.62+500-63+000 ระยะทางรวม 10.8 กม.วงเงิน 767,000,000 บาท บริษัท เชียงใหม่คอนสตรัคชั่น จำกัด เป็นผู้รับจ้าง เริ่มสัญญา12 ก.พ.62 สิ้นสุด 2 ธ.ค.63 รวม 660 วัน ได้ผลงาน 94.650% ปูผิวจราจร และสร้างสะพานเสร็จทั้งหมดแล้ว กำลังตีเส้นจราจรติดตั้งอุปกรณ์ความปลอดภัย เช่น ป้ายเตือนป้ายจราจรต่างๆ และไฟส่องสว่างคาดแล้วเสร็จ มิ.ย.นี้ เนื่องจากขอสงวนสิทธิ์ขยายสัญญาใหม่ 186 วัน ตั้งแต่ 3 ธ.ค.63-มิ.ย.64จากปัญหารื้อย้ายต้นไม่ในพื้นที่แนวเส้นทางผ่านเขตป่าไม้ต้องขออนุญาตหน่วยงานเกี่ยวข้องก่อนก่อสร้าง ทล. ไม่สามารถส่งมอบพื้นที่ให้ผู้รับจ้างได้จึงขยายเวลาให้

รายงานข่าวแจ้งอีกว่า ส่วนอีก 3 สัญญาก่อสร้างแล้วเสร็จเปิดบริการแล้วรวมระยะทาง 20.5 กม. ได้แก่ สัญญาที่ 1 ตอน ต.ป่าเมี่ยง-บ.ปางน้ำถุ ช่วง กม. 42+000-กม.51+250 ระยะทาง 9.25 กม. วงเงิน634,500,000 บาท บริษัท เชียงใหม่สหวิศวโยธาการ จำกัด เป็นผู้รับจ้าง สัญญาที่ 2ตอน บ.ปางน้ำถุ-บ.โป้งป่าตอง ตอน 1กม.51+250-กม.57+900 ระยะทาง 6.65 กม.วงเงิน 238,422,908 บาท ห้างหุ้นส่วนจำกัดธนะวงศ์กรุ๊ป เป็นผู้รับจ้าง และสัญญาที่ 3ตอน บ.ปางน้ำถุ-บ.โป้งป่าตอง ตอน 2กม.57+900-กม.62+500 ระยะทาง 4.6 กม.วงเงิน 237,070,600 บาท ห้างหุ้นส่วนจำกัดธนะวงศ์กรุ๊ป เป็นผู้รับจ้าง

สำหรับการระบาดของโควิด-19 ระลอก 3ทำให้กระทบโครงการก่อสร้าง 2 เรื่อง คือความไม่สะดวกในการขนวัสดุก่อสร้างข้ามจังหวัด เช่น จาก จ.ชลบุรี หรือ กรุงเทพฯ มาเชียงใหม่และเชียงราย เนื่องจากรัฐบาลเข้มงวดมาตรการป้องกันโควิด-19 และปัญหาแรงงานแม้ใช้แรงงานไทยเป็นหลัก แต่มีแรงงานต่างชาติที่ทำงานในไทยนานแล้วก่อนการระบาดทำให้เดินออกนอกพื้นที่ไม่ได้ผู้รับเหมาได้บริหารจัดการปัญหาและยืนยันว่าจะก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามสัญญาอย่างไรก็ตาม ได้ทำเรื่องเสนอ ทล.ขอสงวนสิทธิ์ขยายสัญญาไว้ด้วยเนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดยังไม่คลี่คลาย

สำหรับทางหลวงสาย 118 สายเชียงใหม่-เชียงราย มีระยะทางตลอดสาย 158 กม.ปัจจุบันขยายเป็น 4 ช่องแล้ว 68.5 กม. หากแล้วเสร็จอีก 22.3 กม.จะเป็น 4 ช่องรวม90.8 กม. ช่วยเสริมโครงข่ายทางหลวงให้สมบูรณ์ รองรับปริมาณจราจรเพิ่มขึ้น30,000 คันต่อวัน จากเดิมอยู่ที่ 10,000 กว่าคัน ส่วนอีก 67.2 กม. ที่ยังเป็น 2 ช่อง ทล. จะของบประมาณเพื่อก่อสร้างเป็น 4 ช่องต่อไปเพื่อช่วยลดอุบัติเหตุจากการเดินทางผ่านพื้นที่ภูเขาและแนวทางคดเคี้ยวให้สะดวกและปลอดภัยขึ้น ส่งเสริมการขนส่งสินค้าไปอ.เชียงแสน อ.เชียงของ จ.เชียงราย เชื่อมประเทศ สปป.ลาว และ เมียนมา ตลอดจนประหยัดเวลาเดินทางจากเชียงใหม่-เชียงราย ได้ 1 ชม. จากเดิมใช้เวลา 3ชม.กว่า ลดเหลือ 2 ชม.

ที่มา https://www.dailynews.co.th/economic/842423

ให้คะแนนเนื้อหานี้
[Total: 0 Average: 0]

1 ความคิดเห็น

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่