7 วันอันตรายวันแรกเชียงราย ตาย 1 เจ็บ 5

0
397

จังหวัดเชียงรายประชุมสรุปผลการดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ. ศ.2564

เช้าวันอาทิตย์ที่ 11 เมษายน 2564 นายวุฒิชัย เสาวโกมุท รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานการประชุมสรุปผลการดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงสงกรานต์ พ.ศ.2564 ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ภาคีเครือข่าย และอำเภอทั้ง 18 อำเภอ ในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ผ่านระบบ Video Conference ที่ห้องประชุมอูหลง ชั้น3 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย ถนนแม่ฟ้าหลวง ตำบลริมกก อำเภอเมืองเชียงราย

โดยสรุปข้อมูลอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2564 ของวันที่ 10 เมษายน 2564 ซึ่งเป็นวันแรกของการรณรงค์ มีอุบัติเหตุทางถนนในจังหวัดเกิดขึ้น รวม 6 ครั้ง มีผู้บาดเจ็บ (Admit) รวม 5 คน เป็นเพศชาย 4 คน เพศหญิง 1 คน มีผู้เสียชีวิต 1 ราย เป็นเพศชาย 1 ราย

โดยสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุส่วนใหญ่ มาจากการขับรถเร็วเกินกำหนด ประเภทยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุมากที่สุด ได้แก่รถมอเตอร์ไซค์ ลักษณะสถานที่เกิดเหตุส่วนใหญ่เป็นทางตรง ประเภทถนนที่เกิดอุบัติเหตุส่วนใหญ่เป็นถนนกรมทางหลวง ช่วงเวลาที่เกิดอุบัติเหตุมากที่สุด เวลา 08.01 – 12.00 น. ผู้ประสบอุบัติเหตุส่วนมากอยู่ในช่วงอายุอายุ 11 – 14 ปี และผู้ประสบอุบัติเหตุส่วนใหญ่เป็นคนในพื้นที่

สำหรับแนวทางการป้องกัน และอุบัติเหตุบนท้องถนนจังหวัดเชียงราย มีการตั้งจุดตรวจหลักทั้งหมด 36 จุดตรวจ จุดบริการหน่วยงาน/อปท. จำนวน 134 จุด ด่านชุมชน จำนวน 732 ด่าน และมีผู้ปฏิบัติหน้าที่รวม จำนวน 5,025 คน

ข้อมูลอำเภอที่มีอุบัติเหตุ อำเภอที่มีการเกิดอุบัติเหตุเรียงตามลำดับจากมากที่สุด คือ อำเภอเมืองเชียงราย (2 ครั้ง) อำเภอเวียงชัย อำเภอป่าแดด อำเภอแม่สรวยและอำเภอเวียงป่าเป้า (อำเภอละ 1 ครั้ง)

โดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ประธานการประชุมได้เน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานเข้มงวดกวดขันในด่านตรวจจุดสกัดหลัก และด่านชุมชน โดยให้มีการบริหารจัดการที่เป็นระบบ ผู้ปฏิบัติต้องมีความพร้อม ตลอดจนถึงการจัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันต่าง ๆ ในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางท้องถนน รวมถึงการตรวจตรายาเสพติด การค้ามนุษย์ รวมถึงแนวทางการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า หรือโควิด- 19 ในขณะปฏิบัติงานด้วย

สำหรับประชาชนที่ใช้บริการรถโดยสารสาธารณะ หากพบเห็นรถโดยสารสาธารณะไม่ปลอดภัย ทั้งสภาพตัวรถและคนขับ สามารถแจ้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนรถโดยสารสาธารณะ ได้ที่สายด่วน 1584 ตลอด 24 ชั่วโมง

ที่มา สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย

ให้คะแนนเนื้อหานี้
[Total: 0 Average: 0]

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่