เชียงราย เตรียมการจัดงานพ่อขุนเม็งรายมหาราชและงานกาชาด ประจำปี พ.ศ.2564

0
612

จังหวัดเชียงรายจัดการประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดงานพ่อขุนเม็งรายมหาราชและงานกาชาด ประจำปี พ.ศ.2564 ฉลองสมโภชเมืองเชียงราย 759 ปี นายประเสริฐ จิตต์พลีชีพ ปลัดจังหวัดเชียงราย เป็นประธานการประชุมเตรียมจัดงานพ่อขุนเม็งรายมหาราชและงานกาชาด ประจำปี พ.ศ.2564 ครั้งที่ 2/2564 เมื่อบ่ายวันพฤหัสบดีที่ 8 เมษายน 2564 ที่ห้องจอมกิตติ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย ถนนแม่ฟ้าหลวง ตำบลริมกก อำเภอเมืองเชียงราย เพื่อพิจารณาเตรียมการจัดงานพ่อขุนเม็งรายมหาราชและงานกาชาด ประจำปี พ.ศ.2564 ฉลองสมโภชเมืองเชียงราย 759 ปี ซึ่งจะมีขึ้นในระหว่างวันศุกร์ที่ 21 พฤษภาคม ถึงวันอาทิตย์ที่ 30 พฤษภาคม 2564 รวม 10 วัน 10 คืน สืบเนื่องจากการจัดงานพ่อขุนเม็งรายมหาราชและงานกาชาด โดยกำหนดจัดขึ้นมาตั้งแต่ปี 2527 เป็นงานประพณีประจำถิ่น ในระหว่างวันที่ 26 มกราคม ถึง 4 กุมภาพันธ์ ถือเป็นงานประเพณีนิยม แต่เนื่องจากในปี 2564 ประสบผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จึงต้องเลื่อนออกไป และเมื่อสถานการณ์ทั่วไปดีขึ้นและสามารถบริหารจัดการได้ สอดคล้องกับมาตรการทางสาธารณสุข จึงได้กลับมาพิจารณาการจัดงานประจำปี พ.ศ.2564 ซึ่งได้กำหนดที่จะจัดให้มีขึ้น ในระหว่างวันศุกร์ที่ 21 พฤษภาคม ถึงวันอาทิตย์ที่ 30 พฤษภาคม 2564 รวม 10 วัน 10 คืน โดยสาระสำคัญของการประชุม กำหนดจัดที่บริเวณสนามบินเก่า ฝูงบิน 416 เชียงราย ถนนสถานพยาบาล ตำบลรอบเวียง อำเภอเมืองเชียงราย ซึ่งจะเปิดงานในวันศุกร์ที่ 21 พฤษภาคม 2564 เวลา 18.30 น. เริ่มดวยการแสดง การตั้งแถวรอบเวที การกล่าวรายงานถึงวัตุประสงค์การจัดงาน และประธานกล่าวเปิดงาน ซึ่งผู้ร่วมพิธีแต่งกายในชุดพื้นเมืองเชียงราย หรือชุดพื้นเมืองล้านนา หรือชุดประจำเผ่าที่หลากหลาย รูปแบบการจัดงาน เป็นไปตามแนวคิดของจุดเด่นของจังหวัดเชียงรายคือเมืองแห่งศิลปะ เมืองแห่งกีฬา และเมืองแห่งอาหารและวัฒนธรรมแห่งล้านนา ประกอบด้วยการแสดงผลงานความก้าวหน้าและการออกร้านนิทรรศการของส่วนราชการ 11 แห่ง อำเภอทั้ง 18 อำเภอ รวมทั้ง สถาบันการศึกษา มูลนิธิ สมาคม ตลอดทั้ง ภาคประชาสังคมและภาคเอกชน รวมทั้งภาคธุรกิจเอกชนด้วย ทั้งนี้ การจัดกิจกรรมบนเวทีกลางที่ได้รับความนิยม ประกอบด้วย พิธีเปิดงาน การเดินแบบ การประกวดมิสไทยแลนด์ล้านนาชิงมงกุฎเพชรมูลค่า 1 ล้านบาทเศษ การประกวดร้องเพลงลูกทุ่งในประเภทกำนันผู้ใหญ่บ้าน และประเภทผู้บริหารท้องถิ่น การประกวดธิดาดอย ประกวดรำวงย้อนยุค ประกวดลูกทุ่งแสงสี To Be Number One นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมการประกวด อาทิ ประกวดมิสไทยแลนด์ล้านนา การเดินแบบและประกวดผ้าไทย การแสดงบนเวทีกลาง การออกร้านของเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย กิจกรรมการละเล่น บันเทิง และการจำหน่ายสินค้าและบริการของภาคเอกชนด้วย นอกจากนี้ ยังมีมาตรการการรักษาความปลอดภัย การจาจร รวมทั้ง การจัดเตรียมระบบความปลอดภัยทางสุขภาพ ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 ของจังหวัดเชียงรายที่จะได้จัดมาตรการในการคัดกรองบุคคล ล้างมือ รักษาระยะห่างระหว่างบุคคล และสวมหน้ากากอนามัย พร้อมลงทะเบียนในแอปพลิเคชั่นไทยชนะ ตามมาตรการของสาธารณสุขเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเข้มข้นและทั่วถึงอีกด้วย

ที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย

ให้คะแนนเนื้อหานี้
[Total: 0 Average: 0]

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่