รู้จักเชียงราย ข้อมูลเชียงราย

1
305

เชียงรายตั้งอยู่เหนือสุดของประเทศไทย ด้านทิศเหนือของจังหวัดติดกับประเทศพม่าและลาว โดยมีเทือกเขาสูงเป็นแนวพรมแดนกั้นไทยกับพม่า ส่วนทางด้านลาวมีแม่น้ำโขงเป็นเส้นกั้นพรมแดน และเป็นเส้นทางสัญจรไปได้ถึงประเทศจีน ภูมิประเทศส่วนใหญ่ของเชียงรายจึงเป็นพื้นที่ลุ่มน้ำโขง และเต็มไปด้วยเทือกเขาสูง อุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติ ทั้งแม่น้ำ ขุนเขา และป่าไม้

ในมิติทางประวัติศาสตร์นั้น เชียงรายเป็นเมืองเก่าแก่ที่มีมาแต่ยุคโบราณ เป็นจุดเริ่มต้นของความรุ่งเรืองแห่งอาณาจักรล้านนา ดังปรากฏโบราณสถานอันทรงค่าแก่การเรียนรู้ของมนุษยชาติ

และด้วยเหตุที่เชียงรายมีสภาพเป็นป่าเขา ตั้งอยู่ในแนวชายขอบติดกับประเทศเพื่อนบ้าน จึงมีกลุ่มคนหลากหลายกลุ่มเข้ามาตั้งถิ่นฐานทั้งคนไทยพื้นราบและชาวไทยภูเขา รวมทั้งชาวจีนฮ่อที่อพยพเข้ามาอยู่บนดอยสูงหลายแห่ง ส่วนใหญ่ประกอบการเกษตรเป็นอาชีพหลักมีทั้งการเพาะปลูกและเลี้ยงสัตว์

ปัจจุบันเชียงรายกลายเป็นเมืองศูนย์กลางเศรษฐกิจการค้าการท่องเที่ยวของห้าเชียง หรือที่เรียกว่าสี่เหลี่ยมเศรษฐกิจ ได้แก่ เชียงใหม่ เชียงราย เชียงตุง (พม่า) เชียงรุ้ง (จีน) และเชียงทองหรือหลวงพระบาง (ลาว) มีการปรับปรุงเส้นทางคมนาคมจากเชียงรายสู่ประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อเป็นประตูเปิดไปสู่สี่เหลี่ยมเศรษฐกิจ ทั้งทางบก ทางเรือ และทางอากาศ

โดยทางบกมีเส้นทางรถยนต์จากแม่สาย – เชียงตุง – เชียงรุ้ง ไปถึงคุนหมิงในจีน ในอนาคตมีการวางแผนก่อสร้างสะพานจาก อำเภอเชียงของข้ามแม่น้ำโขง ไปยังเมืองห้วยทรายฝั่งลาว มีถนนลาดยางผ่านไปทางหลวงน้ำทา เข้าสู่เมืองจีนที่เมืองล้าของสิบสองปันนา

ส่วนทางเรือ สามารถล่องเรือจากเชียงแสนขึ้นไปถึงเชียงรุ้งและหลวงพระบาง

ทางอากาศ มีการเปิดเส้นทางบินกรุงเทพฯ – เชียงราย – คุนหมิง ทั้งนี้เพื่อเป้าหมายในการพัฒนาให้จังหวัดเชียงรายเป็นศูนย์กลางการคมนาคมและการท่องเที่ยวในอนุภาคลุ่มน้ำโขงตอนบนรวมทั้งทั่วภูมิภาคอินโดจีน

แม้ปัจจุบันเชียงรายจะไม่มีชื่อเสียงด้านการท่องเที่ยวมากเท่าจังหวัดใกล้เคียงอย่างเชียงใหม่ แต่เชียงรายก็มีเอกลักษณ์ทางสถาปัตยกรรม วัฒนธรรม และศิลปะล้านนาอันสืบอายุยืนยาว เป็นที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาชม นอกจากนี้ชีวิตและความเป็นอยู่ของชาวไทยภูเขา ความงดงามตามธรรมชาติของเทือกเขาสลับซับซ้อนและแม่น้ำสายต่าง ๆ รวมถึงการเป็นจังหวัดเหนือสุดแดนสยามที่มีอาณาเขตติดต่อกับเพื่อนบ้านถึงสองประเทศ ยังทำให้เชียงรายมีเสน่ห์เสมอสำหรับผู้รักการเดินทาง

ให้คะแนนเนื้อหานี้
[Total: 0 Average: 0]

1 ความคิดเห็น

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่