นักดื่มเฮ เชียงรายคลายล๊อกนั่งดื่มกินในร้านได้ แต่…

0
277

เชียงราย คลายล๊อก เตรียมผ่อนคลายให้ร้านจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม สามารถจำหน่ายสุรา หรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ ได้

จังหวัดเชียงรายจัดประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อ ครั้งที่ 22/2564 เพื่อรายงานสถานการณ์ และผลการดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุม และหารือแนวทางการยับยั้งการแพร่กระจายของเชื้อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พร้อมทั้งเตรียมผ่อนคลายให้นั่งรับประทานอาหาร เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในร้านได้ รวมถึงแนวทางมาตรการการเตรียมความพร้อมรองรับนักท่องเที่ยวจากภูเก็ตแซนด์บ๊อกซ์

นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อ ครั้งที่ 22/2564 พร้อมด้วยนายวรวิทย์ ชัยสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เมื่อช่วงบ่ายวันอังคารที่ 6 กรกฎาคม 2564 ที่ห้องประชุมจอมกิตติ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย ถนนแม่ฟ้าหลวง ตำบลริมกก อำเภอเมืองเชียงราย โดยมี คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงรายเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง

ที่ประชุมได้รับทราบรายงานสถานการณ์ของผู้ป่วยของจังหวัดเชียงราย ณ วันที่ 6 กรกฎาคม 2564 มีผู้ป่วยรายใหม่เพิ่มขึ้น 8 ราย ผู้ป่วยยืนยันสะสม 1,054 ราย หายป่วยแล้ว 891 ราย ยังคงรักษาอยู่ 148 ราย ส่วนใหญ่เป็นผู้ติดเชื้อในจังหวัด 903 ราย และติดเชื้อจากต่างจังหวัด 151 ราย อำเภอที่มีผู้ป่วยสูงสุด ได้แก่ อำเภอเมืองเชียงราย อำเภอแม่สาย และอำเภอเทิง มีผู้เสียชีวิต 1 ราย พฤติกรรมการติดเชื้อส่วนใหญ่มาจากการสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยซึ่งเป็นบุคคลในครอบครัวและบุคคลใกล้ชิด จากการรับประทานอาหารร่วมกัน การร่วมวงสังสรรค์และการชุมนุมร่วมกันเป็นจำนวนมาก

จากนั้น ที่ประชุมยังได้พิจารณา มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยผ่อนคลายให้ร้านจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม สามารถจำหน่ายสุรา หรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ ได้ไม่เกินเวลา 11.00 น – 14.00 น และเวลา 17.00 น.-21.00 น และสามารถบริโภคสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในร้านได้ ไม่เกินเวลา 22.00 น. และให้งดส่งเสริมการขายและห้ามพนักงานบริการกระทำในลักษณส่งเสริมการขายหรือเชียร์สุรา หรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ รวมทั้งห้ามจัดให้มีการแสดงดนตรี หรือการแสดงอย่างอื่นเพื่อการบันเทิง และให้ปฏิบัติตามมาตรการ D H M T T A อย่างเคร่งครัด

นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้ให้ภาคส่วนต่าง ๆ เตรียมความพร้อมรองรับแผนการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย กับนักท่องเที่ยวกลุ่มภูเก็ตแซนด์บ๊อกซ์ โดยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ได้มอบหมายให้สำนักงานจังหวัดเชียงราย ร่วมหารือกับภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในการกำหนดแนวทางมาตรการเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวกลุ่มภูเก็ตแซนด์บ๊อกซ์ เนื่องจากจังหวัดเชียงรายมีสายการบินที่บินตรงระหว่างภูเก็ตกับเชียงราย ซึ่งหากนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้เดินทางเข้ามาได้ก็จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจภาคการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงรายอีกทางหนึ่งด้วย

จากนั้น ที่ประชุมยังได้พิจารณาการจัดสรรวัคซีนที่ได้รับในเดือนกรกฎาคมนี้ จำนวน 133,000 โดส โดยจัดสรรให้กับส่วนราชการ นอกจากกลุ่มผู้สูงอายุ และผู้ที่เป็น 7 โรคกลุ่มเสี่ยงแล้ว โดยจัดสรรให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ให้บริการประชาชนในส่วนของอำเภอต่าง ๆ ทั้ง 18 อำเภอ จำนวน 5,000 โดส สำนักงานพระพุทธศาสนาสำหรับนักบวชในศาสนาต่าง ๆ จำนวน 800 โดส สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย สำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 4,000 โดส มหาวิทยาลัยสำหรับบุคลากรของมหาวิทยาลัย จำนวน 1,000 โดส ข้าราราชการตำรวจที่ปฏิบัติงานด่านหน้า จำนวน 1,000 โดส ข้าราราชการทหารที่ปฏิบัติงานตามแนวชายแดน จำนวน 1,000 โดส กลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจ จำนวน 2,000 โดส เจ้าหน้าที่ อสม. จำนวน 4,000 โดส และสำรองไว้สำหรับการควบคุมการแพร่กระจายด้วยของโรคอีกจำนวน 600 โดส

นอกจากนี้ ที่ประชุมเห็นชอบกับแผนการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย กับนักท่องเที่ยวกลุ่มภูเก็ตแซนด์บ๊อกซ์ เพื่อจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจให้ฟื้นตัวกลับมาเร็วขึ้น และเสนอให้จังหวัดเชียงรายพิจารณาฉีดวัคซีนให้ผู้ประกอบการท่องเที่ยว ผู้ให้บริการธุรกิจการท่องเที่ยวให้ครบทุกคน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค แล้วจะได้ช่วยกันขับเคลื่อนเศรษฐกิจของจังหวัดเชียงราย ตามแนวทางชีวิตวิถีใหม่วิถีใหม่กันต่อไป

ที่มา สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย

ให้คะแนนเนื้อหานี้
[Total: 0 Average: 0]

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่