เชียงราย ฉีดวัคซีนโควิด 19 เข็มแรก ให้บุคลากรทางการแพทย์ด่านหน้า

0
270

จังหวัดเชียงราย ฉีดวัคซีนโควิด 19 เข็มแรกให้บุคลากรทางการแพทย์ด่านหน้า พร้อมกับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่เสี่ยง และพื้นที่ชายแดน 7 อำเภอ จำนวน 2,500 ราย จำนวน 5,000 โด๊ส ซึ่งจะดำเนินการในระหว่างวันที่ 5 – 9 เมษายน 2564 นี้ ตามที่กระทรวงสาธารณสุขได้จัดสรรและกระจายวัคซีนซิโนแวค จำนวน 8 แสนโดส ให้กับจังหวัดที่เป็นพื้นที่ควบคุมการแพร่ระบาด 6 จังหวัด จำนวน 3.5 แสนโดส พื้นที่ท่องเที่ยว 8 จังหวัด 2.4 แสนโดส พื้นที่ชายแดน 8 จังหวัด 5 หมื่นโดส และจังหวัดอื่นที่เหลือ เพื่อซักซ้อมความพร้อมก่อนเริ่มฉีดวัคซีนล็อตใหญ่ในเดือนมิถุนายน 2564 นั้น จังหวัดเชียงรายได้รับจัดสรรวัคซีนมาจำนวน 5,000 โด๊ส สามารถฉีดให้กับกลุ่มเป้าหมายได้ 2,500 คน โดยคณะกรรมการและคณะทำงานบริหารจัดการการให้วัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดเชียงราย ได้ประชุมพิจารณาในการบริหารจัดการการให้วัคซีนล็อตแรก จำนวน5,000 โด๊สดังกล่าว โดยยึดหลักการให้เกิดประโยชน์ มีประสิทธิภาพสูงสุด และคลอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย โดยจะดำเนินการฉีดให้แก่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่เสี่ยง (Risk Area) ที่เสี่ยงต่อการระบาด คือ อำเภอเมืองเชียงราย และพื้นที่ชายแดนใน 7 อำเภอ ได้แก่ อำเภอแม่สาย อำเภอแม่จัน อำเภอแม่ฟ้าหลวง อำเภอเชียงแสน อำเภอเชียงของ อำเภอเวียงแก่น และอำเภอเทิง กลุ่มเป้าหมายได้แก่ บุคลากรทางการแพทย์ด่านหน้า โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ จำนวน 800 ราย บุคลากรทางการแพทย์ด่านหน้าสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงรายเชียงรายใน 8 อำเภอ จำนวน 1,000 ราย บุคลากรทางการแพทย์ด่านหน้าโรงพยาบาลและหน่วยบริการนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุขจำนวน 200 ราย และเจ้าหน้าที่ด่านหน้าอื่น ๆ ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับโควิด จำนวน 500 ราย รวม 2,500 ราย โดยกำหนดให้บริการฉีดวัคซีนที่โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ เริ่มวันแรก 5 เมษายน 2564 และ ในระหว่างวันที่ 7 – 9 เมษายน 2564 เวลา 13.00 น. ที่อาคารผู้ป่วยนอก บริเวณชั้น 2 ในกลุ่มบุคลากรทางการแพทย์ด่านหน้า และเจ้าหน้าที่ด่านหน้าอื่น ๆ เฉพาะในเขตอำเภอเมืองเชียงราย และที่โรงพยาบาลชุมชน 7 แห่งตามแนวชายแดน ซึ่งจะเริ่มในระหว่างวันที่ 7 – 9 เมษายน 2564 ในกลุ่มบุคลากรทางการแพทย์ด่านหน้า และเจ้าหน้าที่ด่านหน้าอื่น ๆ ในเขตอำเภอชายแดน อีกทั้ง ที่โรงพยาบาลเอกชน/รัฐนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุขที่ได้รับจัดสรร จะเริ่มในระหว่างวันที่ 7 – 9 เมษายน 2564 ให้บริการเฉพาะบุคลากรทางการแพทย์ด่านหน้า และกำหนดให้บริการฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 หลังเข็มแรก ใน 21-28 วัน หรือ 3 – 4 สัปดาห์ที่ได้รับเข็มแรกไปแล้วตามลำดับต่อไป

ที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย

ให้คะแนนเนื้อหานี้
[Total: 0 Average: 0]

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่