คณะ สว.ลงพื้นที่ อ.พญาเม็งรายรับฟังปัญหาโดยตรงจากชาวบ้าน

0
363

คณะสมาชิกวุฒิสภาลงพื้นที่อำเภอพญาเม็งราย รับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะโดยตรงจากประชาชน

 เมื่อบ่ายวันศุกร์ที่ 2 เมษายน 2564 คณะวุฒิสภา นำโดย พลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร รองประธานวุฒิสภาคนที่ 1 และในฐานะประธานกรรมการอำนวยการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน ลงพื้นที่บ้านสมบูรณ์ดี ตำบลเม็งราย อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย โดยมี นายภาษเดช หงส์ลดารมภ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วย นายอนันต์ สมุทรารินทร์ นายอำเภอพญาเม็งราย และผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น ร่วมให้การต้อนรับ ที่ศาลาประชาคมบ้านสมบูรณ์ดี ตำบลเม็งราย อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย เพื่อพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็น พร้อมกับรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะกับประชาชนในพื้นที่  

 โดยในวันนี้ มีผู้แทนของประชาชนได้แจ้งเรื่องร้องเรียน และการต้องการความช่วยเหลือในหลายด้าน อาทิเช่น นายมนตรี วะลัยสุข ผู้ใหญ่บ้าน บ้านสมบูรณ์ดี หมู่ที่ 14 ตำบลเม็งราย อำเภอพญาเม็งราย ได้ขอความช่วยเหลือเรื่องปัญหาภัยแล้ง การขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภค ทั้งนี้ หมู่บ้านสมบูรณ์ดี มีคลองน้ำชลประทานจากโครงการพระราชดำริแล้ว แต่ยังไม่มีฝายกั้นน้ำเพื่อดันน้ำมาใช้ในหมู่บ้าน จึงอยากจะขอความช่วยเหลือในเรื่องนี้ รวมไปถึงการจัดสร้างระบบน้ำบาดาลสู่พื้นที่การเกษตร และการใช้ระบบโซล่าเซลล์เพื่อการเกษตร การรักษาสิ่งแวดล้อม การบริหารจัดการขยะ และปัญหาป่ารุกคน และคนรุกป่า  

 ซึ่งคณะวุฒิสภาได้ทำการชี้แจงแนวทางการแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนได้รับทราบในทันที ซึ่งส่วนใหญ่เป็นปัญหาที่สามารถแก้ไขได้ในระดับจังหวัด แต่ปัญหาภัยแล้ง และการสร้างคลองส่งน้ำถาวรและ ปัญหาป่ารุกคน คนรุกป่า ซึ่งเป็นปัญหาสำคัญ ทางคณะฯ จะรับไปแก้ปัญหาต่อไป เพราะในช่วงเดือนพฤษภาคม 2562 ได้แก้ไขกฎหมายป่าไม้ กฎหมายอุทยานแห่งชาติ  มี พรบ.ป่าชุมชน  คณะจัดที่ดินทำกินแห่งชาติ ซึ่งต้องการให้คนอยู่กับป่า แต่ตอนนี้ยังอยู่ในระหว่างรอกฎกระทรวงออกมาก่อน ว่าจะดูแลพี่น้องประชาชนอย่างไร  เพื่อจะได้ให้คนอยู่กับป่าได้อย่างถูกต้องต่อไป  

มหลังจากนั้น คณะวุฒิสภาได้เดินทางต่อไปยังศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านขนิษฐา เพื่อรับฟังการบรรยายและแนวทางการดำเนินงานของศูนย์ฯ ดังกล่าวจากนางขนิษฐา มะโนสมบัติ  เกษตรกรตัวอย่างที่นำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่ 9 มาใช้จนประสบความสำเร็จในอาชีพ แบบครบวงจร สามารถสร้างอาชีพ สร้างรายได้ เป็นแบบอย่างแก่ชุมชนและครอบครัว จนประสบผลสำเร็จอย่างยั่งยืน โดยทางคณะฯ ได้ยกย่อง แสดงความชื่นชมและให้กำลังใจแก่ครอบครับของนางขนิษฐาฯ ในโอกาสเดียวกันนี้อีกด้วย


สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย

ให้คะแนนเนื้อหานี้
[Total: 0 Average: 0]

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่