ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงเชียงราย จัดพิธีเนื่องในวันครบรอบการดำเนินงาน 22 ปี

0
293

ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงเชียงรายจัดพิธีเนื่องในวันครบรอบการดำเนินงาน 22 ปี ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงเชียงราย

นายอัครพันธุ์ ทองสลวย ผู้อำนวยการท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย เป็นประธานในกิจกรรมแถลงข่าว ครบรอบการดำเนินงาน 22 ปีท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย เมื่อวันศุกร์ที่ 2 ตุลาคม 2563 ที่บริเวณอาคารผู้โดยสาร ชั้น 2 ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย ถนนท่าอากาศยาน ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมืองเชียงราย โดยมี นางเทียมจันทร์ พันธุ์เจริญ รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย (สายงานสนับสนุนธุรกิจ) นายวีระศักดิ์ อินทร์แสง รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย (ด้านปฏิบัติการและบำรุงรักษา) พนักงานราชการท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เข้าร่วมกิจกรรมและรับฟังรายละเอียดในครั้งนี้ด้วย

ซึ่งภาคเช้ามีการประกอบพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ตั้งแต่เวลา 07.00 น. และเริ่มพิธีสงฆ์ ในเวลา 09.39 น.เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่องค์การ ตลอดทั้ง ผู้โดยสาร ผู้ประกอบการ สายการบิน พนักงานเจ้าหน้าที่ คณะผู้บริหาร อีกทั้ง สื่อมวลชนและผู้มีเกียรติที่มาร่วมงาน

นายอัครพันธุ์ ทองสลวย ผู้อำนวยการท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย กล่าวว่า การจัดงานครบรอบการดำเนินงาน ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย ได้จัดเป็นประจำทุกปี ทั้งนี้ เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจและเพื่อความเป็นสิริมงคลให้แก่ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้าง ตลอดจนสายการบิน ผู้ประกอบการ รวมถึงหน่วยงานราชการที่ปฏิบัติงานภายในท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย

การดำเนินงานมาครบ 22 ปีของท่าอากาศยานฟ้าหลวง เชียงราย ซึ่งมาครบรอบการดำเนินการ 22 ปี ในวันที่ 2 ตุลาคม 2553 มีความเจริญก้าวหน้ามาเป็นลำดับ ซึ่งยังคงมุ่งมั่นพัฒนาการบริการต่อเนื่องตามวิสัยทัศน์ของ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ดำเนินการและบริหารจัดการท่าอากาศยานที่ดีระดับโลก ภายใต้การบริหารจัดการในสถานการณ์วิกฤติการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

โดยตลอด 22 ปีที่ผ่านมา ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงเชียงราย มีความภาคภูมิใจที่ได้มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจทั้งการคมนาคมทางอากาศและการท่องเที่ยวของประเทศ โดยเล็งเห็นความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง จึงได้จัดใบการพัฒนาในหลายด้านอย่างต่อเนื่อง เพื่อรองรับการเป็น “ศูนย์กลางภูมิภาคสำหรับธุรกิจที่เกี่ยวกับการบิน” อีกทั้ง ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย จะดำเนินการและจัดการท่าอากาศยานอย่างเต็มความสามารถ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมด้านการบินของประเทศต่อไป

ผลการดำเนินงานปริมาณการจราจรทางอากาศของทร. โดยในช่วงในปี 2563 ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงเชียงรายมีจำนวนเที่ยวบินเฉลี่ย 30 เที่ยวบิน / วัน มีจำนวนผู้โดยสารเฉลี่ย 3,178 คน / วัน และจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในช่วงต้นปี 2563 รัฐบาลได้มีมาตรการต่าง ๆ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด ซึ่งรวมถึงมาตรการห้ามเครื่องบินขนส่งคนโดยสารทำการบินจากต่างประเทศเข้าสู่ประเทศไทยเป็นการชั่วคราว ส่งผลให้มีจำนวนผู้โดยสารมาใช้บริการสนามบินโดยรวมลดลง อย่างไรก็ตามหลังจากมีมาตรการผ่อนคลาย ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงเชียงราย มีปริมาณการเดินทางที่เพิ่มขึ้นตามปริมาณการเดินทางของผู้โดยสาร โดยมีสายการบินที่ให้บริการจำนวนทั้งสิ้น 6 สายการบินประกอบด้วยเส้นทางภายในประเทศ 1.สายการบินไทยสมายล์ (WE) จำนวน 4 เที่ยวบิน /วัน 2.สายการบินไทยแอร์เอเชีย (FD) จำนวน 8 เที่ยวบิน / วัน 3.สายการบินนกแอร์ (DD) จำนวน 4-6 เที่ยวบิน / วัน 4.สายการบินไทยไลอ้อนแอร์ (SL) จำนวน 6 เที่ยวบิน / วัน 5.สายการบินไทยเวียดเจ็ทแอร์ (VZ) จำนวน 6-8 เที่ยวบิน / วัน

สำหรับ เส้นทางระหว่างประเทศ
สายการบิน Sichuan Airlines (3U) ทำการบินเชียงราย-เฉิงตู-เชียงรายจำนวน 2 เที่ยวบินต่อสัปดาห์ (ทำการบินวันเสาร์)

สำหรับการพัฒนาบุคลากรท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย ได้เล็งเห็นความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง และได้จัดให้มีการพัฒนาในหลายด้านอย่างต่อเนื่องเพื่อรองรับการเป็น “ ศูนย์กลางภูมิภาคสำหรับธุรกิจที่เกี่ยวกับการบิน Regional Center for Aviation – Related Business” อีกทั้ง ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย จะดำเนินธุรกิจด้วยหัวใจที่ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคมตามหลักธรรมาภิบาลการดำเนินงานที่โปร่งใส มุ่งมั่นในการสร้างคุณค่าร่วมกันกับสังคมและชุมชนที่ยั่งยืน อีกทั้ง จะบริหารจัดการท่าอากาศยานอย่างเต็มความสามารถ เพื่อให้คงความเป็นส่วนหนึ่งในหุ้นส่วนของการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมด้านการบินของประเทศที่มั่นคงสืบต่อไป

ที่มา http://Samnaknganprachasamphan

ให้คะแนนเนื้อหานี้
[Total: 0 Average: 0]

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่